ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Δημόσιο πλήρωσε χρέη 1,44 δισ., αλλά «έφτιαξε» νέα 450 εκατ.

euro_sign

Η συρρίκνωση των οφειλών του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του αποδίδεται στη διοχέτευση στην αγορά ποσού ύψους 1,44 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Οικονομικών, τον περασμένο Αύγουστο τα χρέη μειώθηκαν στα 4,921 δισ. ευρώ από 5,93 δισ. ευρώ που ήταν τον περασμένο Ιούνιο. Παρά το γεγονός ότι «έπεσαν» στην αγορά 1,44 δισ. ευρώ, ωστόσο τα χρέη μειώθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το δίμηνο Ιουλίου- Αυγούστου φορείς και υπουργεία δημιούργησαν νέα χρέη ύψους 450 εκατ. ευρώ περίπου. Δηλαδή τη στιγμή που αποπληρώνονται τα παλαιά χρέη, το Δημόσιο δημιουργεί νέα χρέη, τα οποία είναι άγνωστο πώς θα αποπληρωθούν και σε τι βάθος χρόνου.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα χρέη του Δημοσίου μειώθηκαν τον Αύγουστο στα 4,9 δισ. ευρώ, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 1,341 δισ. ευρώ, έναντι 1,352 δισ. τον Ιούλιο. Σημειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης) που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων που περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ (Ατομικό Φύλλο Εκπτωσης) μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης συνεχίζουν να αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς τα χρέη τους ανέρχονται σε 2,84 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 1,7 δισ. ευρώ χρωστά ο ΕΟΠΥΥ. Τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέρχονται σε 368 εκατ. ευρώ, των νοσοκομείων σε 907 εκατ. ευρώ και των λοιπών νομικών προσώπων σε 333 εκατ. ευρώ. Εάν συνυπολογισθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου, το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο του Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 6,26 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου το υπουργείο Οικονομικών είχε πιστώσει σε υπουργεία και φορείς το ποσό των 1,85 δισ. ευρώ για τον σκοπό αυτό, ενώ είχε διαθέσει και 152 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή επιστροφών φόρων που εκκρεμούν. Από την πλευρά τους οι φορείς διοχέτευσαν στην αγορά 1,44 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού ο ρυθμός αποπληρωμής των χρεών του Δημοσίου θα βελτιωθεί το 2017, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η ομαλή χρηματοδότηση από τον μηχανισμό στήριξης και ότι οι φορείς θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες εξόφλησης των οφειλών τους.