ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισός αναπτυξιακός, αλλά με ολόκληρη τη γραφειοκρατία

ypourgeio_oikonomias

Τέσσερα από τα οκτώ καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου σχεδιάζει να ενεργοποιήσει το υπουργείο Οικονομίας από τις 12 Οκτωβρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός των τεσσάρων καθεστώτων για το 2016 ανέρχεται σε 550 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των φοροαπαλλαγών. Χθες δόθηκαν σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα τέσσερα αυτά καθεστώτα, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στις 9 Οκτωβρίου. Η προκήρυξη των άλλων τεσσάρων καθεστώτων αναμένεται έως το τέλος του 2016.

Αρνητικό στοιχείο, πάντως, και σε αυτόν τον νέο αναπτυξιακό νόμο παραμένει ο τεράστιος όγκος δικαιολογητικών που καλούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Ενδεικτικά για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς «Γενικής Επιχειρηματικότητας» απαιτούνται τουλάχιστον 29 δικαιολογητικά, χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνονται κάποια επιπλέον που θα ζητηθούν κατά περίπτωση, για παράδειγμα προκειμένου μία επιχείρηση να αποδείξει ότι είναι εξωστρεφής ή καινοτόμος. Η πρόθεση του υπουργείου είναι σαφώς η διασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διαφάνειας και αξιοκρατίας, όμως συχνά η γραφειοκρατία επιφέρει το αντίθετο από το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Αναλυτικά οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ο προϋπολογισμός και τα είδη των ενισχύσεων ανά καθεστώς έχουν ως εξής:

• Γενική επιχειρηματικότητα. Η υπαγωγή των αιτήσεων θα γίνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2016, ενώ ο προϋπολογισμός για το 2016 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων. Στην κατηγορία αυτή δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση.

• Νέες και ανεξάρτητες ΜμΕ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 30 Νοεμβρίου 2016 και ο προϋπολογισμός για το 2016 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις πρέπει σωρευτικά να πληρούν τα εξής κριτήρια: να είναι ΜμΕ, υπό σύσταση ή έως 7 ετών και ανεξάρτητες. Τα προβλεπόμενα είδη ενίσχυσης είναι φοροαπαλλαγές, επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και επιδότηση μισθολογικού κόστους.

• Μείζονες επενδύσεις. Οι αιτήσεις θα γίνονται έως 28 Απριλίου 2017 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος. Για το 2016 ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ. Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης. Οι αιτήσεις σε αυτό το καθεστώς θα αξιολογούνται αυτοτελώς, δεν θα γίνεται δηλαδή συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων επενδυτικών σχεδίων. Τα είδη ενίσχυσης που προβλέπονται είναι: σταθερός φορολογικός συντελεστής για 12 χρόνια και μέχρι του ποσού των 10 εκατ. ευρώ, ή φοροαπαλλαγές με ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης και μέχρι του ποσού των 5 εκατ. ευρώ ή αξιοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης (fast track) που προβλέπεται για τις στρατηγικές επενδύσεις.

• Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 28 Απριλίου 2017, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος, που για το 2016 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς.

Ο δεύτερος κύκλος για τα δύο πρώτα καθεστώτα θα προκηρυχθεί τον Μάρτιο και για τα άλλα δύο τον Μάιο του 2017.