ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επαφές για τις μετατάξεις από ΟΛΠ – ΟΛΘ στο Δημόσιο

olp1--2-thumb-large

Διαβουλεύσεις με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) πρόκειται να ξεκινήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες το υπουργείο Ναυτιλίας, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τις λεπτομέρειες με τις οποίες θα τρέξει το πρόγραμμα μεταφοράς εργαζομένων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες και η αξιολόγηση των περισσοτέρων από 15 υποψηφίων για τη θέση του διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, που ιδρύεται με πρωτοβουλία του Θ. Δρίτσα –παρά την ύπαρξη της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων– και ήδη αποκαλείται από κάποιους στο λιμάνι «Αρχή Δρίτσα».

Αυτά μεταφέρουν αρμοδίως στην «Κ» κύκλοι του υπουργείου Ναυτιλίας που ερωτήθηκαν σχετικά με τις εκκρεμότητες αυτές, τις οποίες «γέννησαν» η ιδιωτικοποίηση και οι λύσεις που υιοθέτησε ο υπουργός για να εξασφαλίσει εργασιακή ειρήνη αλλά και έλεγχο επί του παραχωρησιούχου του ΟΛΠ. Επιλογές που έχουν δεχθεί έντονη κριτική εξαιτίας του γεγονότος ότι οι μετατάξεις μεταφράζονται σε μεταφορά του κόστους της μισθοδοσίας ενός εργαζομένου από μια ιδιωτική εταιρεία στο Δημόσιο και η νέα αρχή αμφισβητεί de facto την ανεξάρτητη ΡΑΛ.

Υπενθυμίζεται πως επιτρέπεται η μετάταξη του πάσης φύσεως προσωπικού της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε. και της εταιρείας ΟΛΘ Α.Ε. με την ίδια σχέση εργασίας σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε οργανισμούς λιμένα, καθώς και σε εταιρείες του ν. 3429/2005, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο διενέργειας της μετάταξης.

Σημειώνεται πως για να ξεκινήσουν οι μετατάξεις απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία θα ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μετάταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μετάταξη εντός προθεσμίας που, για το προσωπικό του ΟΛΠ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ενώ για το προσωπικό του ΟΛΘ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.