ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση οφειλών πτωχευμένων επιχειρήσεων

enklw1-thumb-large

Οδηγίες προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για τις περιπτώσεις ρύθμισης χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση επιχειρήσεων – οφειλετών δίνει με εγκύκλιό του ο διοικητής του ΙΚΑ Δ. Καλαματιανός, επισημαίνοντας ότι ήδη συστάθηκε η επιτροπή που προβλέπει ο πρόσφατος νόμος Κατρούγκαλου, η οποία θα γνωμοδοτεί επί του συγκεκριμένου θέματος. Οι οδηγίες αφορούν χρέη έως 600.000 ευρώ και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ρύθμισης η επιτροπή θα πρέπει να συνεκτιμά, στην περίπτωση πτωχού οφειλέτη, την προσωπική και οικονομική κατάστασή του, και ιδίως: α) την ύπαρξη κινητής ή ακίνητης περιουσίας του πτωχού, την αξία και τα τυχόν βάρη αυτής, β) την εν γένει οικονομική και επαγγελματική κατάσταση, την ηλικία, την κατάσταση της υγείας του πτωχού και των μελών της οικογένειάς του, γ) τις προς τρίτους υποχρεώσεις του (υποχρέωση διατροφής, χρέη προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες), δ) το ύψος και το είδος των χρεών (βασικού και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής), ε) το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία της πτώχευσης, την ύπαρξη ή μη πτωχευτικής περιουσίας και την αξία αυτής, την αναγγελία ή μη άλλων πιστωτών, τα προνόμια και το ύψος των απαιτήσεων αυτών. Δεν θα προωθούνται στην επιτροπή για εξέταση αιτήματα περί ρύθμισης των πτωχευτικών χρεών όταν η πτώχευση έχει κηρυχθεί πρόσφατα.

Στις περιπτώσεις υπό εξυγίανση οφειλέτη, θα συνεκτιμώνται στοιχεία όπως ο αριθμός των δόσεων ρύθμισης της συμφωνίας εξυγίανσης που επικυρώθηκαν δικαστικά, το προφίλ του οφειλέτη, όπως αυτό θα αποτυπώνεται στις απόψεις του αρμόδιου περιφερειακού ΚΕΑΟ, καθώς και το ύψος της συνολικής οφειλής. Να σημειωθεί ότι ο νόμος προβλέπει απαλλαγή από την πληρωμή μέρους ή και όλων των προσαυξήσεων και καταβολή του βασικού χρέους σε έως 90 δόσεις, εφόσον η αίτηση εγκριθεί από την επιτροπή και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται μετά την αποδοχή της ρύθμισης από τον πτωχό ή «υπό εξυγίανση» οφειλέτη μέσα σε 1 μήνα από την πρόσκλησή του. Να σημειωθεί ότι ο διοικητής του ΙΚΑ συνιστά στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ να παρακολουθούν, όσο οι επιχειρήσεις είναι ενεργές και δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα εις βάρος των επιχειρήσεων και των υπευθύνων αυτών (κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, κατασχέσεις κινητής ή ακίνητης περιουσίας), ώστε να εξασφαλίζεται η προνομιακή ικανοποίηση του ΙΚΑ ως ενυπόθηκου δανειστή.