ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάπτυξη άνω του 2% προβλέπει για το 2017 έκθεση της Alpha Bank

alphabank-thumb-large

Ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο του 2% προβλέπει για το 2017 η Alpha Bank σε έκθεσή της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, οι αναλυτές της τράπεζας θεωρούν ότι θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι αποκρατικοποιήσεις.

Παράλληλα, η τράπεζα υποστηρίζει πως η ιδιωτική κατανάλωση δεν αναμένεται να ενισχυθεί στο κοντινό μέλλον. Ετσι, η αναμενόμενη ανάκαμψη θα πρέπει να στηριχθεί στις επενδύσεις, οι οποίες θα περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες του νέου μείγματος της πολιτικής λιτότητας. Επιπροσθέτως, οι εκτιμήσεις της Alpha Bank στηρίζονται στην προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας και δανειστών, καθώς επίσης ότι οι δράσεις που θα αναλάβει η κυβέρνηση δεν θα είναι ανεπαρκείς. «Μία γρήγορη εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι μεγάλης σημασίας ώστε να καταστείλει τις εντάσεις που θα προέλθουν από περαιτέρω καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Alpha Bank.

Παράλληλα, η τράπεζα σημειώνει ότι μία γρήγορη επιστροφή της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία θα μπορούσε να προέλθει από τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Προς την ίδια κατεύθυνση θα λειτουργήσει και η πλήρης άρση των μέτρων περιορισμού της κίνησης κεφαλαίων (capital controls), σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων.

Πέραν αυτών, η Alpha Bank επισημαίνει ότι οι προβλέψεις για βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία συμβάλλουν και η πρόοδος τόσο στην αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμματος όσο και εκείνου του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.