ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Κατ’ αρχήν συμφωνία με εξαιρέσεις και αστερίσκους

stathakis1-thumb-large--2-thumb-large

Συμφωνία με εξαιρέσεις στο θέμα του εξωδικαστικού μηχανισμού επιτεύχθηκε στη σημερινή συνάντηση του υπουργού Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη με τους θεσμούς. Το θέμα αφορά το ποιοι φόροι θα εξαιρεθούν από ένα ενδεχόμενο κούρεμα οφειλών του δημοσίου στο πλαίσιο της ρύθμισης των χρεών μέσα από τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, οι φόροι υπέρ τρίτων όπως ΦΠΑ, ΦΜΥ,  θα εξαιρούνται της ρύθμισης, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει εάν το ενδεχόμενο κούρεμα, μπορεί να επεκταθεί και στην κύρια οφειλή ή να περιοριστεί στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Οικονομίας τις επόμενες ημέρες τα τεχνικά κλιμάκια θα εξετάσουν επιμέρους παραμέτρους και θα ακολουθήσει νέα συνάντηση του υπουργού με τους επικεφαλής των θεσμών.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας επιχειρήσεων για να ενταχθούν στο μηχανισμό και η χρονική ισχύς του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι επίσης θέματα υπό συζήτηση με τους θεσμούς όπως ανέφερε μετά την συνάντηση ο υπουργός Οικονομίας.  Θέμα προς περαιτέρω συζητήσεις είναι επίσης τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την ένταξη των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών στον εξωδικαστικό μηχανισμό, τα οποία δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Από την πλευρά του το υπουργείο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ένταξης όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερομένων που θα πληρούν όμως κάποια ελάχιστα προαπαιτούμενα. Ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου θα προσέρχονται πιστωτές και επιχειρηματίες με συγκεκριμένα κριτήρια και εργαλεία. Νωρίτερα προηγήθηκε ενημέρωση των θεσμών από τον υπουργό για τα νομοσχέδια που προωθούνται στη Βουλή και αφορούν στην υπηρεσία μίας στάσης για τις επιχειρήσεις, για τη διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων και για τον εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όπως έχει γράψει η «Κ» στην τελική διατύπωση του νομοσχεδίου συζητούνται πλέον να ενταχθούν πλήθος εξαιρέσεων, οι οποίες εκτός από τις οφειλές προς το Δημόσιο – ΦΠΑ και ΦΜΥ – αφορούν στις εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Εάν υιοθετηθεί το πλήθος των εξαιρέσεων που προτείνονται, ελλοχεύει ο κίνδυνος να αλλοιωθεί τελικώς η ουσία του νομοσχεδίου, που είναι η ενιαία ρύθμιση των οφειλών που έχει μια επιχείρηση είτε προς το Δημόσιο είτε και προς τον ιδιωτικό τομέα. Την άποψη αυτή φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να υποστηρίζουν και οι θεσμοί που τάσσονται υπέρ του «κουρέματος» των χρεών και προς το Δημόσιο, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για ανείσπρακτα χρέη.

Από την πλευρά τους, οι τράπεζες εγείρουν θέματα που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες κατηγορίες δανείων, όπως είναι τα δάνεια που έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου και τα οποία, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία τους, δεν θα είχαν δοθεί εάν δεν συνοδεύονταν από τη σχετική εγγύηση. Από τη μεριά των τραπεζών εγείρεται επίσης το θέμα της εξαίρεσης από τον νόμο των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι, όπως σημειώνουν, έχουν την ευχέρεια να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω του νόμου Κατσέλη. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός θα πρέπει, όπως υπογραμμίζουν, να στοχεύει στη διάσωση βιώσιμων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, που είναι και αυτές που δημιουργούν θέσεις εργασίες και επιπλέον δεν μπορούν να ενταχθούν στον νόμο 3869. Προβληματισμός αρχίζει να αναπτύσσεται και σε σχέση με τα ιδιωτικά χρέη, δηλαδή τα χρέη που έχουν οι εν λόγω επιχειρήσεις προς προμηθευτές και τα οποία, με βάση τον μηχανισμό που εισηγείται το υπουργείο Οικονομίας, θα πρέπει να «κουρευτούν» και οι πιστούχοι να λάβουν αυτό που θα λάμβαναν εάν η επιχείρηση οδηγούνταν σε κλείσιμο και στη συνέχεια σε ρευστοποίηση.

Αντικείμενο αντιπαραθέσεων αποτελεί επίσης ο χρόνος που θα ισχύει ο εξωδικαστικός μηχανισμός, δηλαδή το κατά πόσον η περίοδος για την ένταξη των επιχειρήσεων θα είναι ένα ή δύο χρόνια, με το υπουργείο Οικονομίας να προκρίνει τη διετή διάρκεια. Παρεμφερές είναι και το θέμα του χρόνου αναστολής των αναγκαστικών μέτρων από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, δηλαδή εάν τα αναγκαστικά μέτρα θα αναστέλλονται για τρεις ή για έξι μήνες. Ο κίνδυνος που υπάρχει από μια «χαλαρή» διορία αναστολής είναι η κατάχρηση της εύνοιας που θα δίνει ο νόμος έως ότου υπάρξει η συμφωνία με τους πιστωτές, με την πλευρά των θεσμών να τάσσεται υπέρ της πιο ασφυκτικής προθεσμίας, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα.

Τα κριτήρια βιωσιμότητας επιχειρήσεων

Στο τραπέζι των συζητήσεων με τους θεσμούς έχει μπει, άλλωστε, και το θέμα των κριτηρίων και των αριθμοδεικτών βάσει των οποίων θα αξιολογείται η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η πρόταση του υπουργείου Οικονομίας είναι, για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, η επιλεξιμότητά τους να βασίζεται στο θετικό πρόσημο των αποτελεσμάτων τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και στην αναλογία συνολικών υποχρεώσεων προς EBITDA, όπως τα οικονομικά αυτά στοιχεία απεικονίζονται στον ισολογισμό τους. Αντίστοιχα και για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, προτείνονται παρόμοιοι δείκτες, δηλαδή θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και ένα κριτήριο βασιζόμενο στο αριθμητικό αποτέλεσμα της διαίρεσης των συνολικών υποχρεώσεών τους προς τα ως άνω αποτελέσματά τους.