ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 5,4 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο

ellada-oikonomia-simaia-ypoik-ypourgeio-oikonomikon-thumb-large

Στα 5,4 δισ ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016, έναντι στόχου για 1,9 δισ ευρώ. Η υπέρβαση κατά 3,5 δισ ευρώ αποδίδεται στην συγκράτηση των δαπανών, αλλά και στην υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 0,5%

β) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 346 εκατ. ευρώ ή 18,4%

γ) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 191 εκατ. ευρώ ή 16,0%,

δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 100 εκατ. ευρώ ή 4,8%,

ε) ΦΠΑ καπνού κατά 36 εκατ. ευρώ ή 7,3%,

στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 435 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

ζ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 23 εκατ. ευρώ ή 7,9%,

η) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 48 εκατ. ευρώ ή 59,8%,

θ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 106 εκατ. ευρώ ή 5,0%,

ι) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 16,4%,

ια) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 303 εκατ. ευρώ ή 92,4%,

ιβ) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 179 εκατ. ευρώ ή 128,4%,

ιγ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 608 εκατ. ευρώ ή 23,5%,

ιδ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 32 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 83 εκατ. ευρώ ή 8,4%,

β) Φόροι στην περιουσία κατά 109 εκατ. ευρώ ή 4,7%.

γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 154 εκατ. ευρώ ή 11,8%,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 168 εκατ. ευρώ ή 44,3%,

στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 32 εκατ. ευρώ ή 11,1%,

ζ) Τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 117 εκατ. ευρώ ή 58,5%,

η) Τα έσοδα από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ, ή 37,5%.

θ) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 73 εκατ. ευρώ, ή 50,9%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.149 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (2.167 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.576 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 969 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθαν στα 37.231 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.101 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (40.332 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.550 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2.472 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.903 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 525 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 315 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 119 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 66 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 49 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 28 εκατ. ευρώ για τις μεταναστευτικές ροές και 46 εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 2.681 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 629 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.