ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ αύξησαν τα έσοδα στο 9μηνο

fpa-enfia-ayxisan-ta-esoda-sto-9mino-2157377

Η αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 1,1 δισ. ευρώ (σε σχέση με τον στόχο), σε συνδυασμό με την υπερσυγκράτηση των δαπανών, είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 5,44 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου -Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες από το οικονομικό επιτελείο, οι εφάπαξ πληρωμές στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, τα υψηλά έσοδα από τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, καθώς και η σημαντική απόδοση του ΦΠΑ εξαιτίας των πληρωμών με πλαστικό χρήμα, εκτίναξαν τα έσοδα του Δημοσίου στα 33,1 δισ. ευρώ έναντι στόχου 32 δισ. ευρώ στο 9μηνο.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του προϋπολογισμού για το 2016 θα πρέπει να εισπραχθούν το τελευταίο τρίμηνο περί τα 11,3 δισ. ευρώ, στόχος ο οποίος με βάση τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου όχι μόνο θα επιτευχθεί αλλά θα ξεπερασθεί.

Ειδικότερα και όπως προκύπτει από τα στοιχεία:

• Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35,248 δισ. εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.483 εκατ. ευρώ ή 4,4% έναντι του στόχου. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

• Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 0,5%.

• Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 346 εκατ. ευρώ ή 18,4%.

• Αμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) κατά 191 εκατ. ευρώ ή 16,0%.

• Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 100 εκατ. ευρώ ή 4,8%.

• ΦΠΑ λοιπών κατά 435 εκατ. ευρώ ή 4,9%.

• Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) κατά 106 εκατ. ευρώ ή 5,0%.

• Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 303 εκατ. ευρώ ή 92,4%.

• Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 179 εκατ. ευρώ ή 128,4%.

• Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 608 εκατ. ευρώ ή 23,5%.

• Εσοδα ΝΑΤΟ κατά 32 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

• Φόροι στην περιουσία κατά 109 εκατ. ευρώ ή 4,7%. Αν και με βάση τα στοιχεία καταγράφεται μείωση, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι είχε προϋπολογισθεί η είσπραξη δύο δόσεων ΕΝΦΙΑ (Αύγουστο και Σεπτέμβριο). Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία έχει υπεραποδώσει και συνάγεται το συμπέρασμα ότι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων πλήρωσαν εφάπαξ τον φόρο ακινήτων.

• ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 154 εκατ. ευρώ ή 11,8%.

• Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 168 εκατ. ευρώ ή 44,3%.

• Τα έσοδα από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ, ή 37,5%.

• Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 73 εκατ. ευρώ, ή 50,9%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,149 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016. Μειωμένα είναι και τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που ανήλθαν σε 2.576 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 969 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,550 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2.472 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,903 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 525 εκατ. ευρώ. Εχουν καταβληθεί επιπλέον 315 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 119 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 66 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 49 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 28 εκατ. ευρώ για τις μεταναστευτικές ροές και 46 εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ.

Από τα στοιχεία αποκαλύπτεται η δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΟΑΕΕ, ο οποίος έχει λάβει ήδη το σύνολο της χρηματοδότησης που προβλέπει ο προϋπολογισμός για το 2016 και συγκεκριμένα 835 εκατ. ευρώ από 834 εκατ. ευρώ που είχαν υπολογιστεί. Προκειμένου όμως να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, μέχρι το τέλος του έτους θα λάβει επιπλέον 350 εκατ. ευρώ από τον «μικρό κουμπαρά» του ΑΚΑΓΕ.