ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενδειξη σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας

endeixi-statheropoiisis-tis-ellinikis-oikonomias-2157876

Η πλεονασματική θέση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνιστά σταθεροποιητικό χαρακτηριστικό για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank. Εντούτοις, οι αναλυτές της τράπεζας σημειώνουν ότι αποτελεί σε μεγαλύτερο βαθμό αποτέλεσμα της συμπιέσεως των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών λόγω της αδύναμης αγοραστικής δυνάμεως των νοικοκυριών και των κεφαλαιακών ελέγχων και πολύ λιγότερο συνέπεια κάποιας ουσιώδους βελτιώσεως των εξαγωγικών επιδόσεων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των στοιχείων της οικονομικής συγκυρίας, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος αυτήν την εβδομάδα, το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών στο οκτάμηνο του 2016 ήταν πλεονασματικό στα 430 εκατ. ευρώ έναντι, ωστόσο, μεγαλύτερου πλεονάσματος, ύψους 990 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Η συσταλτική επί του πλεονάσματος επίδραση οφείλεται στην πτώση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών (-15,2%, σε ετήσια βάση) που υπερκάλυψε τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών (-5,8%) και στην ευνοϊκή συμβολή του λογαριασμού των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, τα οποία αναφέρονται κυρίως σε εισροές κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

H πορεία του ισοζυγίου των αγαθών επηρεάσθηκε σε σημαντικό βαθμό από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων. Ο Ιούλιος του 2015 αποτελεί σημείο τομής των εξαγωγών και των εισαγωγών. Μετά το σημείο αυτό, η πτώση των εισαγωγών αγαθών είναι πιο άμεση και ταχύτερη από την πτώση των εξαγωγών. Οι εξαγωγές επηρεάστηκαν σε δεύτερο χρόνο από τη μείωση των εισαγωγών πρώτων υλών.