ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο υπολογισμός των αναδρομικών στους δικαστικούς

o-ypologismos-ton-anadromikon-stoys-dikastikoys-2158735

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού των αναδρομικών (επιστροφή του 25% των αναδρομικών) των εν ενεργεία και συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών για τα έτη 2013-2015 εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τις οποίες απέστειλε σε όλες τις εφορίες της χώρας. Οπως προκύπτει από την εγκύκλιο, τα ποσά του φόρου εισοδήματος που αναλογούν στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών πρέπει να επανυπολογιστούν με αφαίρεση ποσού ίσου με το 25% των ακαθάριστων αποδοχών τους από το καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους.

Οι δικαστικοί λειτουργοί θα χρειαστεί να μεταβούν στις αρμόδιες ΔΟΥ και να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ετών 2014, 2015 και 2016 (για τα εισοδήματα των ετών 2013, 2014 και 2015), συμπληρώνοντας:

• Στους κωδικούς 301-302 του πίνακα 4Α τα καθαρά ποσά εισοδήματος, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών από τις ακαθάριστες αποδοχές τους και εν συνεχεία μετά την αφαίρεση και του 25% του ποσού ακαθάριστων αποδοχών τους.

• Στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 του 25% του ποσού των ακαθάριστων αποδοχών τους, το οποίο πλέον είναι αφορολόγητο.

 Οπως τονίζεται στην εγκύκλιο, η συμπλήρωση του 25% των ακαθάριστων αποδοχών στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 είναι απαραίτητη προκειμένου το ποσό αυτό να εξακολουθεί να υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, καθώς δεν προβλέπεται εξαίρεσή του από την εισφορά αυτή. Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού του φόρου και συμπλήρωσης των σχετικών κωδικών στην εγκύκλιο παρατίθεται και το ακόλουθο παράδειγμα συμπλήρωσης τροποποιητικής δήλωσης:

Εστω εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός για τον οποίο οι ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος ανέρχονταν στο ποσό των 1.000 ευρώ. Εστω επίσης ότι οι συνολικές ασφαλιστικές κρατήσεις για το ίδιο έτος ανέρχονταν στο ποσό των 100 ευρώ. Βάσει των ανωτέρω, στην τροποποιητική δήλωση που θα υποβληθεί προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση για το ως άνω έτος:

α) Στους κωδικούς 301-302 θα αναγραφεί το ποσό 1.000 – 100 = 900 – (25% x 1.000) = 650 ευρώ.

β) Στους κωδικούς 659-660 θα αναγραφεί το ποσό 25% x 1.000 = 250 ευρώ.

Στην περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί τροποποιητικές δηλώσεις που δεν συμφωνούν με τα παραπάνω, τότε απαιτείται η εκ νέου υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων μέχρι και 31.12.2016.