ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκαν κατά 13% οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το 2015

ayxithikan-kata-13-oi-dapanes-gia-ereyna-kai-anaptyxi-to-2015-2158758

Αυξήθηκαν το 2015 οι δαπάνες της χώρας στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης (Ε&Α). Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς οι δαπάνες Ε&Α ανήλθαν σε 1,64 δισ. ευρώ. Σημείωσαν έτσι αύξηση κατά 13% σε σχέση με το 2014. Ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθαν στο 0,96% από 0,84% που ήταν την προηγούμενη χρονιά και 0,81% που ήταν το 2013.

Σύμφωνα με το ΕΚΤ, την πιο μεγάλη ώθηση στην αύξηση των δαπανών E&A έδωσε το ΕΣΠΑ (+25%). Σύμφωνα με τη διευθύντριά του Εύη Σαχίνη, αυτή η αύξηση θεωρείται φυσιολογική, με δεδομένο ότι το ΕΣΠΑ είναι ένα οπισθοβαρές επενδυτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, σημαντική ήταν και η αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας τόσο από την πλευρά των ιδιωτικών επιχειρήσεων (+20,4% σε σχέση με το 2014), αλλά και των δράσεων που χρηματοδοτεί ο κρατικός προϋπολογισμός (+6,3%).

Σύμφωνα με την κ. Σαχίνη, η αύξηση αυτή της δαπάνης του κρατικού προϋπολογισμού κάλυψε μόνον ένα μέρος από την απώλεια που σημειώθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια (2011-2014), λόγω της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, η αύξηση εκεί της δαπάνης σε δράσεις Ε&Α αποδίδεται στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό.

Η σημαντική αύξηση της δαπάνης Ε&Α στην Ελλάδα μεταφράζεται και σε βελτίωση της σχετικής θέσης της χώρας μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στη 16η θέση ως προς τις δαπάνες Ε&Α και στην 20ή θέση σε ό,τι αφορά την Ενταση Ε&Α, δηλαδή τις δαπάνες Ε&Α ως προς το ΑΕΠ της χώρας. Ειδικά σε ό,τι αφορά το τελευταίο, η θέση της χώρας έχει βελτιωθεί σημαντικά, εξαιτίας και της σημαντικής πτώσης του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το ΕΚΤ, η μεγαλύτερη συνεισφορά στον τομέα της Ε&Α, έχει ο τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκεί πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους 643,8 εκατ. ευρώ (0,37% του ΑΕΠ). Στον τομέα των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 561,4 εκατ. ευρώ (0,32% του ΑΕΠ), ενώ στον κρατικό τομέα 465,5 εκατ. ευρώ (0,26%, του ΑΕΠ). Ο τομέας των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων έχει μικρότερη συνεισφορά (13,2 εκατ. ευρώ, 0,01 του ΑΕΠ). Τέλος, η σημαντική αύξηση των δαπανών Ε&Α, σύμφωνα με το ΕΚΤ, έχει ως αποτέλεσμα την επίσης σημαντική αύξηση στην απασχόληση σε δραστηριότητες Ε&Α. Το 2015, ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), αυξάνεται κατά περίπου 17% σε σχέση με το 2014, τόσο για το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α όσο και για τους ερευνητές που αποδίδουν «θέσεις» πλήρους απασχόλησης. Ενα ΙΠΑ είναι ισοδύναμο με έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης. Το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α το 2015 ανέρχεται σε 50.512,2 ΙΠΑ και οι ερευνητές σε 35.068,7 ΙΠΑ.