ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδιάρθρωση 140.000 στεγαστικών δημοσίων υπαλλήλων από ΤΠΔ

Αναδιάρθρωση 140.000 στεγαστικών δημοσίων υπαλλήλων από ΤΠΔ

Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου, μείωση επιτοκίου έως και 2,3 μονάδες και «πάγωμα» του 30% του δανείου προβλέπει το πλαίσιο για ρυθμίσεις στεγαστικών και επισκευαστικών δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) για τη ρύθμιση των 140.000 στεγαστικών δανείων των δημοσίων υπαλλήλων.

Η νέα πολιτική ρυθμίσεων αναμένεται να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου έως τις 24 Νοεμβρίου, προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους. Η ρύθμιση θα ισχύσει πάντως αναδρομικά, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2016, ημερομηνία που εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, γεγονός που σημαίνει ότι για όσους κάνουν αίτηση και προκύψει μειωμένη δόση θα υπάρξει επιστροφή των χρημάτων που εισπράχθηκαν με βάση το υφιστάμενο καθεστώς αποπληρωμής του δανείου τους. Στόχος των νέων ρυθμίσεων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ταμείου κ. Κ. Βαρλαμίτη, να δοθεί μακροπρόθεσμη λύση αποπληρωμής των οφειλών των δημοσίων υπαλλήλων.

Το ευνοϊκό πλαίσιο των ρυθμίσεων αφορά οφειλές 3,5 δισ. ευρώ για 140.000 στεγαστικά ή επισκευαστικά δάνεια, ενώ, εκτός από τη δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης για όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν στη δόση του δανείου τους, το πλαίσιο προβλέπει και την επιβράβευση όσων μπορούν να ανταποκριθούν στη μηνιαία δόση του δανείου τους, με μείωση του επιτοκίου μεσοσταθμικά κατά μία μονάδα, από το σημερινό επίπεδο του 4,5% που είναι το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων του ΤΠΔ. Να σημειωθεί ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων που έχει χορηγήσει το Ταμείο είναι σταθερά για όλη τη διάρκεια του δανείου (30 και πλέον χρόνια) με σκοπό την προστασία του δανειολήπτη από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων σε μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ταμείου σε 67.200 δάνεια (48%) θα υπάρξει μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% κατά μέσον όρο, ενώ απ’ αυτά στα 22.400 δάνεια θα υπάρξει επιπλέον και «πάγωμα» μέρους του κεφαλαίου. Για τα υπόλοιπα περίπου 72.800 δάνεια προβλέπεται να υπάρξει επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με προβλεπόμενη μείωση του επιτοκίου που, για το τρέχον εξάμηνο, θα είναι της τάξεως του 1% κατά μέσον όρο.

Το όφελος για τους δανειολήπτες θα κυμαίνεται από 150 έως 300 ευρώ μηνιαίως, ενώ από την αναδρομική εφαρμογή των ρυθμίσεων, ένας δανειολήπτης που εντάσσεται στην κατηγορία της μείωσης της δόσης από το δάνειο που καταβάλλει για την πρώτη κατοικία κατά 150 ευρώ θα έχει κέρδος μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου περίπου 1.000 ευρώ.