ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωρινή σύνταξη χηρείας έως 345,6 ευρώ

12s4asf

Προσωρινή λύση στην καθυστέρηση έκδοσης νέων συντάξεων χηρείας, που μέρα με τη μέρα λαμβάνει μεγάλες κοινωνικές διαστάσεις καθώς χιλιάδες χήροι και χήρες μένουν εδώ και μήνες χωρίς οποιοδήποτε εισόδημα, δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. Οπως έχει αποκαλύψει η «Κ», ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος υπέγραψε την εγκύκλιο που ξεμπλοκάρει προσωρινά τη διαδικασία, δίνοντας στην πλειονότητα των δικαιούχων σύνταξη 345,6 ευρώ. Αναλυτικά, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι για περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου (ασφαλισμένου ή συνταξιούχου), μέχρι να δοθεί η οριστική σύνταξη, θα χορηγείται προσωρινή, με ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί σε εθνική σύνταξη 15 ετών ασφάλισης, δηλαδή 345,6 ευρώ. Εάν η σύνταξη θανάτου έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη γήρατος, τότε το παραπάνω ποσό θα χορηγείται μειωμένο κατά 1/200, για κάθε μήνα που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (ή κατά 6% για κάθε έτος). Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τις συντάξεις λόγω θανάτου, που έλκουν το δικαίωμα από συντάξεις αναπηρίας, για τις οποίες λόγω του ποσοστού αναπηρίας δεν καταβαλλόταν πλήρες ποσό, εφόσον προβλεπόταν σχετική μείωση του πλήρους ποσού από τις οικείες γενικές ή καταστατικές διατάξεις.
Παραδείγματα:

• Συνταξιούχος ΙΚΑ λόγω γήρατος με μειωμένη κατά 30% σύνταξη (λόγω συνταξιοδότησης κατά 5 έτη νωρίτερα από το αντίστοιχο πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης): η σύνταξη λόγω θανάτου είναι 345,6 – (345,6 x 30%) = 241,92 ευρώ.
• Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας ΙΚΑ με ποσοστό αναπηρίας 80%: το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι: 345,6 ευρώ.
• Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ποσοστό αναπηρίας 70%: το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι: 345,6 x 75% = 259,2 ευρώ.
• Συνταξιούχος αναπηρίας του ΟΑΕΕ με ποσοστό αναπηρίας 67%: το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι: 345,6 ευρώ.

Σε άλλη εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι «οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ».

Ειδικά για τον ΟΓΑ, τα δικαιοδόχα πρόσωπα θα λάβουν το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου που προκύπτει σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση, υπολογιζόμενο επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος σύμφωνα με τις διατάξεις όπως ισχύουν στον ΟΓΑ έως 31/12/2016.