ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρός ο εργασιακός βίος στην Ελλάδα

Μικρός ο εργασιακός βίος στην Ελλάδα

Μόλις κατά 0,7 έτη αυξήθηκε η εκτιμώμενη διάρκεια του εργασιακού βίου στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 2005-2015, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν χθες, ο δείκτης αυξήθηκε κατά δύο χρόνια (στα 35,4 έτη το 2015 έναντι 33,5 έτη το 2005). Η υψηλή ανεργία, κυρίως κατά τα τελευταία έξι έτη της οικονομικής κρίσης, αλλά και το «ευέλικτο» ασφαλιστικό σύστημα που ίσχυε έως το 2015, που άνοιγε την πόρτα εξόδου στη συνταξιοδότηση για μεγάλες ομάδες απασχολουμένων, είχαν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τον μικρότερο εργασιακό βίο, πίσω από την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία και την Κροατία. Να σημειωθεί ότι ως δείκτης «διάρκειας του εργασιακού βίου» ορίζεται ο αριθμός των ετών που ένα άτομο θεωρείται ενεργό στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της ζωής του, είτε είναι άνεργο είτε εργάζεται.

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτόν τον δείκτη της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, στη χώρα μας η διάρκεια του εργάσιμου βίου αυξήθηκε κατά μόλις 0,7 έτη, και συγκεκριμένα από 31,6 χρόνια το 2005 ανήλθε σε 32,3 χρόνια το 2015. Μάλιστα, για τους άνδρες τα εργάσιμα χρόνια μειώθηκαν κατά 1,4 έτη (από 37 χρόνια το 2005 σε 35,6 χρόνια το 2015), ενώ για τις γυναίκες αυξήθηκαν κατά 3,1 έτη (από 25,8 χρόνια το 2005 σε 28,9 χρόνια το 2015). Μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η μεγαλύτερη διάρκεια εργάσιμου βίου το 2015 καταγράφεται στη Σουηδία με 41,2 χρόνια (έναντι 38,9 χρόνια το 2005, δηλαδή αύξηση κατά 2,3 έτη) και ακολουθούν η Ολλανδία (39,9 χρόνια από 37,5 μία δεκαετία πριν), η Δανία (39,2 έναντι 39 χρόνια το 2015), το Ηνωμένο Βασίλειο (38,6 χρόνια και επιπλέον 1,2 χρόνια σε σχέση με μία δεκαετία πριν) και η Γερμανία (38 χρόνια το 2015 έναντι 35,6 το 2015).

Στον αντίποδα, ο «εργάσιμος βίος» αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από 33 χρόνια στην Ιταλία (30,7 χρόνια από 29,6), στη Βουλγαρία (32,1 χρόνια από 29,6 το 2005), στην Ελλάδα (32,3 χρόνια), στο Βέλγιο, την Ουγγαρία και την Πολωνία (32,6 χρόνια). Σε όλα τα κράτη-μέλη, πλην της Λιθουανίας, η διάρκεια του εργάσιμου βίου είναι μεγαλύτερη για τους άντρες παρά για τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατά μέσον όρο, το 2015 οι άνδρες εκτιμάται ότι θα εργασθούν 37,9 χρόνια και οι γυναίκες 32,8 χρόνια.