ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών από εταιρείες

trapeza3

Τη δυνατότητα των ανωνύμων εταιρειών να ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού χωρίς περιορισμό επιτρέπει η απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτου. Η σχετική δυνατότητα αποτελεί ένα βήμα μικρής περαιτέρω χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων και δόθηκε μετά τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών, ενώ πιο ουσιαστικές κινήσεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Τέτοιες κινήσεις σύμφωνα με τις προτάσεις των τραπεζών θα μπορούσαν να είναι η δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού και από φυσικά πρόσωπα σε τράπεζες του εσωτερικού ή ανάλογα η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του ανώτατου ορίου ανάληψης των 420 ευρώ ανά εβδομάδα ή 840 ευρώ ανά 15 ημέρες, που ισχύει σήμερα και η μετατροπή του μηνιαίου ορίου.

Οπως ορίζεται στην απόφαση, «επιτρέπεται σε εταιρείες που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι».

Παράλληλα, διευρύνεται ο αριθμός των θεσμών που δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς, στους οποίους περιλαμβάνονται: Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών – μελών της Ε.Ε., το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, η Συντονιστική Μονάδα του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, η Υπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης, η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και οι διπλωματικές αποστολές και οι ξένες προξενικές αρχές.