ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι θέσεις του ΣΕΒ για συμβάσεις, απολύσεις

22s1sev

Εμφανώς διαφοροποιημένος σε σχέση με τις θέσεις που υποστηρίζει η κυβέρνηση στα εργασιακά θέματα είναι ο ΣΕΒ, όπως προκύπτει από τις διευκρινίσεις του προέδρου του Συνδέσμου κ. Θεόδωρου Φέσσα για τον κατώτατο μισθό, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις ομαδικές απολύσεις, την υποχρεωτική διαιτησία και τον συνδικαλιστικό νόμο. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά:

•Τις επιχειρησιακές και κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Ο ΣΕΒ θεωρεί ότι η αναδιάρθρωση και επιβίωση ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων δεν εξαρτώνται από τον κλάδο δραστηριότητας, στο βαθμό που σε κάθε κλάδο υπάρχουν επιχειρήσεις που πάνε καλά και πολλές που θα μπορούσαν να επιζήσουν μόνο με δραστικό εκσυγχρονισμό. Είναι αδύνατον, επομένως, σε κλαδικό επίπεδο να μπορεί να επιτευχθεί ένας κατώτερος κοινός παρονομαστής, που να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Η σημερινή ρύθμιση, με την οποία υπερέχει η επιχειρησιακή σύμβαση έναντι της κλαδικής, εξασφαλίζει την επιβίωση πολλών επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας. Η εφαρμογή κριτηρίων εξαίρεσης από τις κλαδικές (opt out) ενέχει σημαντικούς κινδύνους στην εφαρμογή τους (περιοριστικά κριτήρια που δεν θα καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, δημοσιοποίηση προβλημάτων επιχείρησης, αβέβαιη υιοθέτηση της ρύθμισης κ.λπ.).

• Τις ομαδικές απολύσεις – Κοινωνικά σχέδια. Η πρόταση του ΣΕΒ είναι να προβλεφθεί ανοικτό πρόγραμμα με κοινοτική χρηματοδότηση (ΕΠΑΝΑΔ, Ταμείο Παγκοσμιοποίησης ή άλλη πηγή) για την κάλυψη των εξόδων των σχεδίων αυτών. Στην παρούσα φάση οι ομαδικές απολύσεις αφορούν περιπτώσεις ζωής και θανάτου ορισμένων παραγωγικών μονάδων και συνεπώς τυχόν περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση αυτών θα έθετε σε κίνδυνο τη διατήρηση των υπόλοιπων θέσεων εργασίας στις μονάδες αυτές.

• Την «Υποχρεωτική Διαιτησία». Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, αποτελεί θεμελιώδη στρέβλωση του τοπίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και έχει σωρεύσει πολλά προβλήματα στο παρελθόν. Τα αρμόδια όργανα του ILO έχουν κρίνει ότι το ελληνικό σύστημα διαιτησίας είναι αντίθετο προς τις Διεθνείς Συμβάσεις 98 και 154 και προς την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επιπλέον επιβάλλεται να κυρωθεί νομοθετικά το άρθρο 6§3 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που προβλέπει μόνο εθελοντική διαιτησία.