ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποψη: Νέα πρόκληση ή ευκαιρία για καινοτομία και διαφάνεια για τις ελληνικές εισηγμένες;

xrimatistirioelinik2--3

Ξαφνικά οι όροι αντιστράφηκαν. Οι οικονομικές και νομικές διευθύνσεις των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων αναζητούν εναγωνίως τη συνδρομή των συναδέλφων τους από τις διευθύνσεις εταιρικής υπευθυνότητας. Η αιτία είναι ο νέος νόμος 4403/16 που ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή οδηγία 2014/95, σύμφωνα με την οποία οι μεγάλες επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι εισηγμένες εταιρείες σε ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές εταιρείες κ.ά.), με μέσο όρο εργαζομένων 500 και άνω, πρέπει να δημοσιεύουν επιλεγμένα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία στις εκθέσεις διαχείρισης των διοικητικών συμβουλίων τους που συνοδεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Οι πληροφορίες, κατ’ ελάχιστον, αφορούν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, καθώς και θέματα διαχείρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπολέμησης της διαφθοράς, δωροδοκίας, πολυμορφίας στη σύνθεση διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων των οργανισμών.

Στην Ελλάδα, ο νόμος 4403/16 φέρνει την υποχρέωση για τις επιχειρήσεις ένα χρόνο νωρίτερα, με ισχύ από την οικονομική χρήση του 2016, δεν δίνει την επιλογή της απαλλαγής δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις εκθέσεις διαχείρισης για τις επιχειρήσεις που δημοσιεύουν χωριστούς απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης, αναφέρει ότι οι ελεγκτές οφείλουν να ελέγχουν μόνο αν υπάρχει η μη χρηματοοικονομική κατάσταση στην έκθεση διαχείρισης και δεν κάνει αναφορά για τη διασφάλιση των πληροφοριών που δημοσιεύονται. Τέλος, δεν υπάρχει κάποια καθοδήγηση για τη μορφή των πληροφοριών που πρέπει να ενταχθούν στις εκθέσεις διαχείρισης, αν και αναμένεται να εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ακόμα και αν η εγκύκλιος εκδοθεί τον Δεκέμβριο, το χρονικό περιθώριο που δίνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις για να συμμορφωθούν θεωρείται πολύ μικρό. Προβληματισμός επικρατεί και στις επιχειρήσεις που εκδίδουν επί σειρά ετών απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς καλούνται να συμπεριλάβουν μη χρηματοοικονομικά στοιχεία στις εκθέσεις διαχείρισης, οι οποίες δημοσιεύονται στο πρώτο τρίμηνο / τετράμηνο του έτους, ενώ συνήθως οι απολογισμοί βιώσιμης ανάπτυξης δημοσιεύονται στο εξάμηνο (με τον αντίστοιχο ετήσιο οικονομικό απολογισμό) ή και αργότερα. Για να συμμορφωθούν με τον ελληνικό νόμο, καλούνται λοιπόν να αλλάξουν άμεσα τον χρονοπρογραμματισμό τους για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων. Στην πράξη, λαμβάνοντας υπόψη και τα μικρά χρονικά περιθώρια, μια τέτοια αλλαγή δεν είναι ρεαλιστική.

Εν αναμονή των όποιων κατευθυντήριων οδηγιών, συνιστούμε στις εταιρείες και στους οργανισμούς που προετοιμάζουν τις εκθέσεις διαχείρισης να στηριχθούν στα αποτελέσματα που έχουν από την ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, ώστε να συντάξουν ένα σύντομο κείμενο (1-4 σελίδες) κάνοντας αναφορά στην προσέγγισή τους, στις πολιτικές τους, στον τρόπο αξιολόγησης των σημαντικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέονται με τη λειτουργία τους και κάποιους σχετικούς κύριους μη χρηματοοικονομικούς δείκτες επιδόσεων. Η πλήρης ανάλυση μπορεί να ακολουθήσει χρονικά στους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης. Οργανισμοί που οφείλουν να συμμορφωθούν με τον νέο νόμο και δεν διαχειρίζονται τα κατ’ ελάχιστο ζητούμενα θέματα θα πρέπει να αιτιολογήσουν την απουσία σχετικών πολιτικών. Μεγάλοι οργανισμοί που έκρυβαν έως τώρα τις αδυναμίες διαχείρισης αυτών των θεμάτων, με τη μη κοινοποίηση συναφών πληροφοριών, είναι πλέον υποχρεωμένοι να δημοσιοποιήσουν τις δράσεις τους και να αντιμετωπίσουν τις όποιες επιπτώσεις από τυχόν αρνητικές αξιολογήσεις αναλυτών, επενδυτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Σε κάθε περίπτωση, ξεπερνώντας τις όποιες πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής της πρώτης χρονιάς, η νέα νομοθεσία επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί ως μια επιχειρηματική ευκαιρία. Η θετική σύνδεση της οικονομικής επίδοσης ενός οργανισμού με την επίδοσή του σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης έχει αναδειχθεί σε πολλαπλές δημοσιεύσεις, με τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης διεθνώς να χρησιμοποιούν πλέον και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια. Η Οδηγία δεν δημιουργήθηκε για να αυξήσει τον όγκο δουλειάς των επιχειρήσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Βασίζεται σε ένα απλό μοντέλο αλλαγής συμπεριφοράς: η διαφάνεια οδηγεί στην ευθύνη και η ευθύνη οδηγεί στην υλοποίηση. Δημιουργούνται οι συνθήκες για την αναγνώριση των εταιρειών που έχουν πραγματικά ενσωματώσει τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης / εταιρικής υπευθυνότητας στην επιχειρηματική τους στρατηγική. Εταιρείες που χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικούς και μη δείκτες για να δείξουν την πραγματική αξία τους, κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξή τους, τη διασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την προσέλκυση νέων επενδυτών.

* Ο κ. Σάκης Κοτσαντώνης ([email protected]) και η κ. Τίνα Πασσαλάρη ([email protected]) είναι Partners της KKS Advisors.