ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποτρέπουν την εμφάνιση αδήλωτων εισοδημάτων οι υψηλοί συντελεστές

apotrepoyn-tin-emfanisi-adiloton-eisodimaton-oi-ypsiloi-syntelestes-2165596

Στους φορολογουμένους που βρίσκονται σε κάποιες από τις λίστες που ελέγχονται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες στοχεύει το υπουργείο Οικονομικών με τις διατάξεις για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων. Σύμφωνα με υπηρεσιακά στελέχη αλλά και λογιστές, η διάταξη δεν πρόκειται να αποφέρει σημαντικά έσοδα, καθώς με τους υψηλούς συντελεστές που προβλέπονται ουδείς θα προβεί στην αποκάλυψη εισοδημάτων εκτός και αν βρίσκεται σε καθεστώς ελέγχου ή του έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου. Ουσιαστικά η διάταξη αφορά λίγους και όπως σημειώνουν λογιστές και «όσους φοβηθούν». Ο φόρος που θα κληθούν να καταβάλουν ξεκινάει από το 42%-43% του εισοδήματος που θα δηλωθεί και φθάνει μέχρι και το 60% ανάλογα με την περίπτωση και τον χρόνο απόκρυψης των εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τον νόμο:

• Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν μέχρι και τις 31.5.2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ρύθμιση καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016.

• Οι δηλώσεις υποβάλλονται, κατά περίπτωση, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα. Με την υποβολή της δήλωσης διενεργείται, κατά περίπτωση, άμεσος, διοικητικός ή διορθωτικός προσδιορισμός του οφειλόμενου κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς, καθώς και του πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης υποβολής ή του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής και υπολογισμός του τόκου. Εάν από τις ανωτέρω δηλώσεις δεν προκύπτει φόρος, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής.

• Για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι και 31.3.2017, ο τυχών οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 8% του κυρίου φόρου.

Για αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τις 31.3.2017 και μέχρι το πέρας της προθεσμίας της (31.5.2017), ο τυχών οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 10% του κυρίου φόρου.

• Ο κατά τα ανωτέρω προσδιορισθείς πρόσθετος φόρος αναπροσαρμόζεται περαιτέρω βάσει συντελεστών αναπροσαρμογής αναλόγως του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης, ως ακολούθως:

Εως 2001: 25%, 2002: 23,00%, 2003: 20,00%, 2004: 16,00%, 2005:15,00%, 2006: 12,00%, 2007: 10,00%, 2008: 6,00%, 2009: 5,00%, 2010 και μετά: 0,00%

• Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι τις 31 Μαΐου 2017. Στην περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ο πρόσθετος φόρος ανέρχεται στο 30%, ενώ σε διαφορετική περίπτωση στο 15%.

• Για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση αίρονται οι ποινικές κυρώσεις.

Παραδείγματα

• Γραφίστας δεν δήλωσε το 2001 εισοδήματα ύψους 200.000 ευρώ στην εφορία. Η εφορία τον εντόπισε και του έχει ήδη κοινοποιήσει προσωρινό προσδιορισμό φόρου, ο οποίος ανέρχεται περίπου στο ποσό των 170.000 ευρώ (85.000 κύριος φόρος και πρόστιμα ισόποσα)

Εφόσον ενταχθεί στη ρύθμιση θα πληρώσει:

– Kύριο φόρο 85.000 ευρώ (200.000×42,5% με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος του έτους 2001).

– Επί των προστίμων (που ανέρχονται στις 85.000 ευρώ) επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 30% καθώς η εφορία του είχε κοινοποιήσει προσωρινό προσδιορισμό και ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 25.500 ευρώ.

– Επειδή η απόκρυψη έγινε το 2001 υπολογίζεται συντελεστής αναπροσαρμογής στον πρόσθετο φόρο 25%. (25.500×25%=31.875).

– Συνολικά πρέπει να πληρώσει 116.875 ευρώ (85.000+31.875).

Η επιβάρυνση ανέρχεται στο 59% του αδήλωτου εισοδήματος.

• Φορολογούμενος απέκρυψε από την εφορία το 2016 το ποσό των 500.000 ευρώ.

Χωρίς να του έχει κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου εντάσσεται στη ρύθμιση στις αρχές Ιανουαρίου 2017 και θα πληρώσει φόρο ως εξής:

– Ο κύριος φόρος ανέρχεται στο ποσό των 210.000.

– Τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις ανέρχονται σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εφορίας στο ποσό των 50.000 ευρώ. Επί των προστίμων και των προσαυξήσεων επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 8% (50.000×8%=4.000 ευρώ).

– Το ποσό που θα καταβάλει στην εφορία ανέρχεται στις 214.000 ευρώ ή διαφορετικά αποτελεί το 43% περίπου του εισοδήματος.