ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μια δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρηματίες που κήρυξαν πτώχευση

mia-deyteri-eykairia-se-epicheirimaties-poy-kiryxan-ptocheysi-2166302

Τον άμεσο διαχωρισμό των βιώσιμων από τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις, την κατάργηση της υπαγωγής στο άρθρο 99 για λόγους επιχειρηματικής σκοπιμότητας αλλά και προσφορά «δεύτερης ευκαιρίας», σε επιχειρηματίες οι οποίοι απέτυχαν, παρά τις προσπάθειές τους, να διασώσουν τις εταιρείες τους, προβλέπει ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Οι προωθούμενες νέες διατάξεις εισάγουν διεθνείς πρακτικές και τείνουν «χείρα βοηθείας» σε επιχειρηματίες οι οποίοι πτώχευσαν, χωρίς να τους βαραίνει κακόπιστη συμπεριφορά. Η διαδικασία της χορήγησης δεύτερης ευκαιρίας-απαλλαγής αφορά οφειλέτες-φυσικά πρόσωπα και προβλέπει την πλήρη απαλλαγή από τα χρέη μετά την παρέλευση δύο ετών από την κήρυξη της πτώχευσης. Εφόσον η διαδικασία της πτώχευσης περατωθεί, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών που δεν ικανοποιείται από την πτωχευτική περιουσία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης είναι η διαπίστωση καλής πίστης και η έλλειψη δόλου από τον οφειλέτη. Στόχος της διάταξης είναι η επαναδραστηριοποίηση των επιχειρηματιών που επλήγησαν από την οικονομική κρίση και αντιμετωπίζουν καταστάσεις αντίστοιχες με «συναλλακτικό θάνατο».

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει σύντμηση των διαδικασιών κήρυξης πτώχευσης μιας εταιρείας, καθώς με τα σημερινά δεδομένα, η περάτωση μπορεί να διαρκέσει και δέκα χρόνια. Στο πλαίσιο επιτάχυνσης των διαδικασιών καταργείται η δικαστική προεξέταση του σχεδίου αναδιοργάνωσης, ενώ αρμοδιότητες που μέχρι τώρα ανήκαν στο δικαστήριο π.χ. η κατακύρωση της επιχείρησης στον πλειοδότη – περνούν στον εισηγητή. Επίσης, περιορίζονται οι περιπτώσεις προσφυγής στο πτωχευτικό δικαστήριο ή στον εισηγητή και τέλος προβλέπεται δραστική σύντμηση προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και άσκησης ένδικων βοηθημάτων.

Ακόμα καταργείται το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης, καθώς όπως αποδείχθηκε, χρησιμοποιήθηκε παρελκυστικά από πολλούς οφειλέτες ώστε να επιτύχουν την ασυλία έναντι των πιστωτών τους, ενώ διατηρείται με συγκεκριμένες διατάξεις η δυνατότητα εξυγίανσης της εταιρείας εντός της πτωχευτικής διαδικασίας. «Στις ελάχιστες ομολογουμένως περιπτώσεις που δεν έχει επέλθει η απαξίωση της επιχείρησης και υφίσταται έστω και ισχνή πιθανότητα δημιουργικής εκμετάλλευσής της, κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί η δυνατότητα εξυγίανσης εντός της πτωχευτικής διαδικασίας προ της οριστικής επέλευσης των δυσμενών για την επιχειρηματική δραστηριότητα συνεπειών της πτώχευσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εισηγητική έκθεση.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξυγιαντικής λειτουργίας των βιώσιμων επιχειρήσεων, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η συναίνεση του οφειλέτη είναι ικανή αλλά όχι αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης, ενώ λαμβάνεται και ειδική πρόβλεψη για τους μη συνεργάσιμους μετόχους-εταίρους.

Ως προς τη δυνατότητα εξυγίανσης εταιρειών που βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης, το νομοσχέδιο προβλέπει τη διατήρησή της, καθώς στόχος όλων των νέων διατάξεων είναι όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «η ισόρροπη προώθηση της έγκαιρης διάσωσης βιώσιμων επιχειρήσεων και της ταχείας εκκαθάρισης μη βιώσιμων με ευεργετικά αποτελέσματα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας».