ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπεγράφη η απόφαση για τον επενδυτικό νόμο

Υπεγράφη η απόφαση για τον επενδυτικό νόμο

Υπεγράφη από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου και τον αναπληρωτή υπουργό, Αλέξη Χαρίτση, η απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση προκαταβολής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 3908/2011.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων του Ν.3908/2011 που έχουν υλοποιήσει το 1/7 του επενδυτικού σχεδίου μπορούν να λάβουν προκαταβολή ίση με το 1/7 της συνολικής ενίσχυσης μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της διάταξης θα πρέπει να υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση πληρωμής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και να προετοιμάσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η απόφαση αναμένεται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.