ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλησίαστη η 2η σύνταξη για γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους

Απλησίαστη η 2η σύνταξη για γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους

Ανατροπές στην ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση τουλάχιστον 120.000 γιατρών, μηχανικών και δικηγόρων που μέχρι σήμερα για την ίδια απασχόληση έχουν παράλληλη ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ) και σε κάποιο άλλο ταμείο (κυρίως το Δημόσιο ή το ΤΑΠ-ΟΤΕ, το ταμείο της Εθνικής Τράπεζας κ.λπ.) φέρνει κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφη σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, που υπογράφουν οι συναρμόδιοι αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης και υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τ. Πετρόπουλος, οι παλαιοί ασφαλισμένοι (πρωτοασφαλίστηκαν έως τις 31/12/1992) μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δεύτερης κύριας σύνταξης, για την οποία όμως τουλάχιστον μέχρι τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πρέπει να πληρώσουν επιπλέον υπέρογκες εισφορές, ή μικρής προσαύξησης της πρώτης. Η απόφαση διευκρινίζει το καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησης περίπου 120.000 γιατρών, δικηγόρων και μηχανικών που για την ίδια απασχόληση υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση δύο ταμείων κύριας ασφάλισης, ή ενός ταμείου και του Δημοσίου που είναι το πλέον σύνηθες. Και σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Εργασίας και ειδικό στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης Γιώργο Κουτρουμάνη, στις περισσότερες περιπτώσεις καθιστά σχεδόν απαγορευτική τη συνέχιση της ασφάλισης σε δεύτερο ταμείο, από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Αναλυτικά, ο νόμος Κατρούγκαλου ορίζει ότι οι ασφαλισμένοι, πριν και μετά την 1/1/1993, για τους οποίους για την ίδια απασχόληση προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερα του ενός ταμεία, από 1/1/2017 θα καταβάλλουν υποχρεωτικά ασφαλιστική εισφορά στο 20% επί του μισθού τους. Για τους μέχρι 31/12/1992 (παλαιούς) ασφαλισμένους δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, προκειμένου να θεμελιώσουν δεύτερο συνταξιοδοτικό δικαίωμα γήρατος ή αναπηρίας ή να προσαυξήσουν τον χρόνο ασφάλισής τους. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος καταβάλλει το συνολικό ποσοστό εισφοράς (ασφαλισμένου και εργοδότη), το οποίο ανέρχεται σε 20%. Συνεπώς, από 1/1/2017 και μετά προκύπτει υποχρέωση καταβολής μίας υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς (υπέρ ΕΦΚΑ), το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη και μία δεύτερη εισφορά προαιρετικής ασφάλισης που αντιστοιχεί σε επιπλέον 20%, η οποία καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τον εργαζόμενο.

Από 1/1/2017 και μετά, ο χρόνος ασφάλισης στα δύο ταμεία θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Οι ασφαλισμένοι θα επιλέγουν κατά τη συνταξιοδότησή τους σε ποιον από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο θα προσμετρήσουν τον χρόνο αυτό. Η επιπλέον παροχή, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς.

Οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι που είχαν υποχρεωτικά δύο φορείς ασφάλισης (για παράδειγμα, Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ ή Δημόσιο και ΤΣΑΥ), εάν δεν προβούν σε προαιρετική ασφάλιση για τη θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος ή αναπηρίας, θα λάβουν προσαύξηση της ανταποδοτικής σύνταξής τους για τον χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι 31/12/2016 στον φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο χωρίς να ελέγχεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του δεύτερου φορέα.

Αν επιλέξουν να λάβουν δύο συντάξεις (έχοντας πληρώσει και αντίστοιχα διπλές εισφορές ή έχοντας θεμελιώσει δικαίωμα δεύτερης σύνταξης έως τις 31/12/22016) η πρώτη ανταποδοτική σύνταξη θα αφορά τον χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2016 σε έναν από τους δύο προγενέστερους φορείς και τον χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017. Η δεύτερη ανταποδοτική σύνταξη θα αφορά τον χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2016 στο έτερο ταμείο, και τον χρόνο προαιρετικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017.

Αντίθετα, εάν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις προϋποθέσεις ενός μόνο φορέα, θα λάβει μία ανταποδοτική σύνταξη για τον χρόνο ασφάλισης σε αυτόν μέχρι 31/12/2016 και τον χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017. Για τον χρόνο ασφάλισης στο δεύτερο ταμείο ή και τον προαιρετικό χρόνο ασφάλισης στον ΕΦΚΑ θα λάβει προσαύξηση.

Οι νέοι (από 1/1/1993) ασφαλισμένοι είχαν ούτως ή άλλως έναν υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης, από 1/1/2017 και μετά θα συνεχίσουν να καταβάλλουν μία υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά και συνεπώς θα λάβουν μία ανταποδοτική σύνταξη σύμφωνα με τον νόμο Καρούγκαλου. Σε περίπτωση που είχαν υπαχθεί σε προαιρετική ασφάλιση, μπορούν να συνεχίσουν την προαιρετική ασφάλισή τους προκειμένου να λάβουν δεύτερη ανταποδοτική σύνταξη, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.