ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαίωμα ΕΟΤ για ανάθεση έργων άνω των 200.000 ευρώ

Δικαίωμα ΕΟΤ  για ανάθεση έργων άνω των 200.000 ευρώ

Την απευθείας ανάθεση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) προμηθειών για δράσεις τουριστικής προβολής της Ελλάδας, και μάλιστα για ποσά δεκαπλάσια από το πλαφόν των 20.000 ευρώ που ισχύει για τις απευθείας αναθέσεις, θεσπίζει τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή από τα υπουργεία Οικονομίας και Τουρισμού. Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει ότι, για τις συμβάσεις αυτές, επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι κατώτερη από τα όρια του άρθρου 5 του νόμου 4412/2016 για χρονικό διάστημα τριών μηνών από τη δημοσίευση της διάταξης αυτής, δηλαδή από τη θέση σε ισχύ αυτής. Αν και η απευθείας ανάθεση προβλέπεται για συμβάσεις αξίας έως και 20.000 ευρώ, το όριο του άρθρου 5 για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών μη κεντρικής αναθέτουσας αρχής, όπως είναι ο ΕΟΤ, είναι 209.000 ευρώ!

Για να αντιληφθεί κανείς τη βιασύνη των ιθυνόντων για την κατάθεση της εν λόγω τροπολογίας, αρκεί να δει ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν έχει προλάβει να αξιολογήσει την όποια δημοσιονομική επίπτωση και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «από την εν λόγω ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με το επισπεύδον υπουργείο, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων της γενικής κυβέρνησης». Η εν λόγω τροπολογία γεννά επίσης εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσον έχει προετοιμασθεί εγκαίρως το αρμόδιο υπουργείο για την τουριστική προβολή της χώρας. Κι αυτό, διότι στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι τέθηκε το όριο των τριών μηνών, καθώς είναι η χρονική περίοδος υλοποίησης των σημαντικότερων εκθέσεων και των πλέον κρίσιμων για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.