ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 410,2 ευρώ το κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα αγροτών

sta-410-2-eyro-to-katotato-miniaio-asfalisteo-eisodima-agroton-2167949

To 70% του κατώτατου μισθού, ήτοι 410,2 ευρώ τον μήνα, αποτελούν για τους αγρότες το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα, σύμφωνα με τη δεύτερη υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος. Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης εκτιμούν ότι για το 2017 η πλειονότητα των αγροτών δεν θα επιβαρυνθεί υπέρογκα, σε σύγκριση όμως πάντα με το 2016. Σωρευτικά, από το β΄ εξάμηνο του 2015 έως και το 2022 οι περίπου 640.000 αγρότες καλούνται να καταβάλουν εισφορές αυξημένες έως και κατά 36%.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όπως και στην περίπτωση των αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών, βάση υπολογισμού της εισφοράς είναι το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του οικείου φορολογικού έτους, διαιρουμένου διά του δώδεκα. Σε περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει είναι μικρότερο των 410,2 ευρώ τον μήνα, τότε οι εισφορές υπολογίζονται επί των 410,2. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση. Ως ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται το 10πλάσιο του κατώτατου μισθού, ήτοι 5.860 ευρώ τον μήνα.

Για τους/τις συζύγους και τα ενήλικα τέκνα, στις περιπτώσεις οικογενειακής εκμετάλλευσης, η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού εισοδήματος της εκμετάλλευσης, διά του αριθμού των μελών, διαιρούμενο διά 12. Και στην περίπτωση των αγροτών, όταν υπάρχει πολλαπλή δραστηριότητα, μηνιαία βάση υπολογισμού αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα.

Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού θα ληφθεί υπόψη το σύνολο του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από τη δραστηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική πηγή βιοπορισμού και σε αυτό θα προστεθεί το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων, ώστε η βάση να μην ξεπερνά το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (5.860 ευρώ).

Η απόφαση αφορά, μεταξύ άλλων, αυτοτελώς απασχολουμένους στην αγροτική οικονομία για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση, και κυρίως αγρότες, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς, τους κατά κύριο επάγγελμα (τουλάχιστον για μια 5ετία) αγρότες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα έως 100 kw, τους αυτοαπασχολουμένους στην αγροτική οικονομία που εντάσσονται σε επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ενωση, επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που βάσει πληθυσμιακών ή εισοδηματικών κριτηρίων υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ.