ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Βουλή η εποπτεία λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών

sti-voyli-i-epopteia-leitoyrgias-ton-anexartiton-archon-2168880

Τον διορισμό όλων των μελών των ανεξάρτητων αρχών της χώρας από τη ελληνική Βουλή προκρίνει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που ορίστηκε να εξετάσει το κανονιστικό καθεστώς των ανεξάρτητων αρχών της χώρας. Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, ο διορισμός αυτός των μελών αφορά τόσο τις συνταγματικά όσο και τις μη συνταγματικά κατοχυρωμένες, ανεξάρτητες αρχές. Μάλιστα, η νομοπαρασκευαστική επιτροπή προτείνει κάθε μέλος μιας Αρχής να διορίζεται με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 στη Βουλή, έτσι ώστε να υπάρχει αυξημένη πλειοψηφία στην απόφαση διορισμού. Παράλληλα αποφεύγεται η «εξοντωτική» πλειοψηφία των 4/5 που προβλέπεται σήμερα για τα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών.

Ακόμη, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ανεξαρτησίας των αρχών, πρόταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής αποτελεί η ανεξαρτητοποίηση της θητείας των μελών των Αρχών από τον εκλογικό κύκλο. Η εξάρτηση αυτή σήμερα ορατή ειδικά στα μέλη των μη-συνταγματικά κατοχυρωμένων Αρχών, ο διορισμός των οποίων γίνεται είτε με υπουργική απόφαση είτε με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου. Για παράδειγμα, στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ο πρώην πρόεδρός της Ευγένιος Γιαννακόπουλος παραιτήθηκε εκ της θέσεώς του την άνοιξη του 2015, μολονότι η θητεία του έληγε μόλις λίγους μήνες αργότερα. Ο ίδιος αντικαταστάθηκε για το υπόλοιπο της θητείας του από τον κ. Αντώνη Στεριώτη, αλλά τελικά ο τελευταίος δεν επελέγη για δεύτερη θητεία και παρέμεινε για περίπου ένα έτος στη θέση του.

Μέλη της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής θεωρούν ότι ο διορισμός των μελών από την ελληνική Βουλή, εκτός από τη βελτίωση του επιπέδου της ανεξαρτησίας των Αρχών, θα μπορούσε να ανατρέψει τη διάχυτη αίσθηση σε Ελλάδα και εξωτερικό για ποδηγέτηση των ανεξάρτητων αρχών από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα υπήρξε δημοσίευμα των Financial Times που έθιγε το θέμα, καταδεικνύοντας την αντιενωσιακή πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και την προσπάθεια χειραγώγησης των ανεξάρτητων αρχών, αρχής γενομένης με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Και η λογοδοσία

Με βάση το νέο προτεινόμενο πλαίσιο, και η λογοδοσία των ανεξάρτητων αρχών θα περιέλθει στην ελληνική Βουλή, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Επίσης προτείνεται και η χρηματοδότηση των Αρχών να περιέλθει στην ελληνική Βουλή, ως ένας επιπλέον μοχλός ανεξαρτησίας, καθώς πολλές Αρχές, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν δικούς τους πόρους, εξαρτώνται από υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να διασφαλίσουν τη χρηματοδότησή τους. Αυτό ισχύει στην περίπτωση της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), η οποία, αν και διαθέτει ίδιους πόρους, π.χ. από την επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις επικοινωνιών, αυτοί αποδίδονται 100% στον κρατικό προϋπολογισμό. Αντιθέτως, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) παρακρατεί τους ίδιους πόρους της και τους αποδίδει όταν της ζητηθεί. Ετσι, για κάθε αίτημα χρηματοδότησης η ΑΔΑΕ αλλά και σειρά άλλων Αρχών που δεν διαθέτουν πόρους (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.ά.) εξαρτώνται από τις (πολιτικές) διαθέσεις του υπουργού Δικαιοσύνης.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική λογοδοσία, η Επιτροπή προτείνει κατ’ αρχάς την υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου και προϋπολογισμού στη Βουλή. Η Βουλή δεν μπορεί να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό, θα μπορεί να τον απορρίψει μόνον με τη «δέουσα αιτιολογία». Στην περίπτωση έγκρισης του προϋπολογισμού, αυτός θα μπορεί στη διάρκεια του έτους να μεταβληθεί μόνον με την αιτιολογημένη πρόταση της Αρχής. Ο οποιοσδήποτε οικονομικός έλεγχος στις αποφάσεις των Αρχών θα γίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μόνον εκ των υστέρων.

Τέλος, η νομοπαρασκευαστική επιτροπή προτείνει οι αποφάσεις των Αρχών να υπόκεινται στη δικαστική προσφυγή (είτε επί της ουσίας είτε για λόγους νομιμότητας κ.λπ.), αλλά η προσωπική ευθύνη πρέπει να διαχωρίζεται με σαφήνεια και κάθε προσφυγή να στρέφεται μόνον κατά της Αρχής.