«Χρυσή βίζα» σε 1.573 επενδυτές

«Χρυσή βίζα» σε 1.573 επενδυτές

1' 6" χρόνος ανάγνωσης

Στο πλαίσιο του προγράμματος της «χρυσής βίζας», σύμφωνα με στοιχεία μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2017, έχουν χορηγηθεί σε επενδυτές ακινήτων 1.573 άδειες.

Πρώτη χώρα προέλευσης των αγοραστών είναι η Κίνα με 664 άδειες, δεύτερη η Ρωσία με 348, τρίτη η Αίγυπτος με 77, τέταρτη ο Λίβανος με 73 και πέμπτη η Ουκρανία με 67. Οι πρώτες χώρες σε άδειες διαμονής, αν συμπεριληφθούν και οι άδειες που έχουν δοθεί στους συγγενείς των επενδυτών (συνολικά 3.809), είναι η Κίνα με 1.580 άδειες, η Ρωσία με 787, το Ιράκ με 211, ο Λίβανος με 203 και η Αίγυπτος με 179. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν χθες κατά τη συνάντηση των φορέων που συμμετέχουν στην προώθηση του προγράμματος Greek Golden Visa στο υπουργείο Ανάπτυξης. Από τους φορείς ζητήθηκαν προτάσεις βελτίωσης και περαιτέρω προώθησης της Greek Golden Visa, οι οποίες πρέπει να κατατεθούν γραπτώς μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου.

Οι προτάσεις θα προέλθουν από εταιρείες και στελέχη δικηγορικών γραφείων και εταιρειών ακινήτων που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει άδειες διαμονής σε κατοίκους τρίτων χωρών και μέλη των οικογενειών τους, όταν αυτοί επενδύουν πάνω από 250.000 ευρώ σε ακίνητα και οποιαδήποτε άλλη επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ο οργανισμός Enterprise Greece έχει από το 2014 υλοποιήσει δώδεκα δράσεις και εκδηλώσεις εξωστρέφειας εντός και κυρίως εκτός Ελλάδος, με σκοπό την ενημέρωση και την προώθηση του συγκεκριμένου προγράμματος.