Αγνωστο ακόμα το ύψος των εισφορών

Αγνωστο ακόμα το ύψος των εισφορών

2' 55" χρόνος ανάγνωσης

Δεν γνωρίζουν το ύψος των εισφορών που θα καταβάλουν, αν και απομένουν μόλις 3 ημέρες για την εμπρόθεσμη πληρωμή τους, πάνω από 150.000 ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι αλλά και εργαζόμενοι με παράλληλη ασφάλιση, την ίδια στιγμή που πληθαίνουν τα παράδοξα που οδηγούν σε ενστάσεις αναφορικά με το ύψος των εισφορών.

Πλέον, στο υπουργείο Εργασίας πληθαίνουν οι φωνές που εισηγούνται παράταση της προθεσμίας πληρωμής, η οποία βέβαια δεν μπορεί να εξαγγελθεί πριν από τη λήξη της κανονικής περιόδου, δηλαδή την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου. Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι, ενώ για κάποιους –όχι για όλους– από τους 300.000 ασφαλισμένους με παράλληλη αλλά και πολλαπλή ασφάλιση έχουν ήδη εκδοθεί τα ειδοποιητήρια, η σχετική εγκύκλιος δεν έχει ακόμη υπογραφεί από το υπουργείο Εργασίας.

Μεγάλες ασάφειες

Οι εισφορές Ιανουαρίου έχουν αναρτηθεί στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς να έχουν διευκρινιστεί μέσω της εγκυκλίου σημαντικά θέματα όπως το πώς θα διαχωρίζεται το εισόδημα ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, καθώς στη φορολογική διοίκηση δεν προβλέπεται διαφορετικός κωδικός. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι ο ασφαλιστικός νόμος προβλέπει εκπτώσεις στις εισφορές μόνο για το εισόδημα που προέρχεται από δραστηριότητα που ασφαλίζεται στο ΕΤΑΑ. Εμπειρικά, από τα ειδοποιητήρια που έχουν εκδοθεί προκύπτει πως στις περιπτώσεις ασφάλισης σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, το συνολικό εισόδημα του 2015 διαιρείται διά δύο και οι εκπτώσεις που αναλογούν στις εισφορές ΕΤΑΑ υπολογίζονται στο μισό εισόδημα. Με την εγκύκλιο πρέπει επίσης να διευκρινιστεί εάν θα κρατούνται εισφορές και για τα αγροτικά εισοδήματα που δηλώνονταν χωρίς να προβλέπεται υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΓΑ.

Ο νόμος ορίζει ότι εισφορές θα πρέπει να καταβάλλονται για εισοδήματα για τα οποία και με το προηγούμενο καθεστώς προβλεπόταν υποχρέωση ασφάλισης. Για τα αγροτικά εισοδήματα δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση, πληροφορίες όμως θέλουν την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να εξετάζει σοβαρά την υπαγωγή τους σε ασφαλιστικές κρατήσεις, ιδίως αν πρόκειται για ασφαλισμένους – ελεύθερους επαγγελματίες.

Η αδυναμία να εξασφαλιστεί η συμβατότητα των συστημάτων της φορολογικής και ασφαλιστικής διοίκησης έχουν οδηγήσει σε μια σειρά παραδόξων, τα οποία προκαλούν έντονες αντιδράσεις και ενστάσεις από τους ασφαλισμένους οι οποίοι καλούνται να καταβάλλουν εισφορές που όχι μόνο δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, αλλά ούτε και στις διατάξεις του νόμου.

Για παράδειγμα, στη φορολογική διοίκηση, στα εισοδήματα από ελεύθερη δραστηριότητα προστίθενται και εισοδήματα από ομόρρυθμες εταιρείες που έχουν κλείσει, εισοδήματα από συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες (μερίσματα) τα οποία δεν υπόκεινται σε ασφάλιση, εκτός από την περίπτωση που είναι μέλη Δ.Σ. και μέτοχοι άνω του 3%, ή και εισοδήματα μετόχων ΙΚΕ, που επίσης δεν υπάγονται σε ασφάλιση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από 100.000 ασφαλισμένοι, κυρίως αυτοί που δεν έχουν εντοπιστεί από το σύστημα, είτε γιατί για παράδειγμα έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος κατά τους τελευταίους μήνες του 2016 είτε γιατί έχουν πρόβλημα με τις φορολογικές τους δηλώσεις, δεν γνωρίζουν ακόμη το ύψος των εισφορών που θα πρέπει να πληρώσουν, αν κι απομένουν 3 εργάσιμες ημέρες έως τις 28 Φεβρουαρίου που λήγει η ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής των εισφορών Ιανουαρίου 2017.

Πολλαπλή απασχόληση

Εν τω μεταξύ, θέμα ημερών είναι η έκδοση της εγκυκλίου για την παράλληλη – πολλαπλή απασχόληση, σύμφωνα με την οποία, έστω και εκ των υστέρων, θα δοθούν διευκρινίσεις για την καταβολή εισφορών για μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως είναι μισθωτοί (ΙΚΑ) που διατηρούν ταυτόχρονα ελεύθερο επάγγελμα (ΟΑΕΕ) ή μισθωτοί που έχουν και αυτοαπασχόληση (ΕΤΑΑ), αυτοαπασχολούμενοι (ΕΤΑΑ) που διατηρούν και ελεύθερο επάγγελμα (ΟΑΕΕ), ή ελεύθεροι επαγγελματίες (ΟΑΕΕ) ή αυτοαπασχολούμενοι (ΕΤΑΑ) που έχουν παράλληλα αγροτική δραστηριότητα. Για τον υπολογισμό του κατώτατου (586 ευρώ) ή του ανώτατου (5.860 ευρώ) πλαφόν θα προστίθενται οι δύο πηγές εισοδήματος, με προτεραιότητα στον μισθό (σε περίπτωση μισθωτών) ή του μεγαλύτερου ποσού σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης – ελεύθερου επαγγέλματος.