ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγκράτηση δαπανών ύψους 1 δισ. οδήγησε σε πλεόνασμα το δίμηνο

15s19proupol
ypourgeiooikonomias1--2

Πολύτιμη ρευστότητα από την πραγματική οικονομία στερεί το ελληνικό Δημόσιο σταματώντας να πληρώνει φορείς του Δημοσίου. Ο λόγος οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά νοσοκομεία δεν έχουν υποβάλει ακόμα προϋπολογισμούς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά και στο νέο σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου που καθυστερεί την εκταμίευση πιστώσεων του προϋπολογισμού μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δαπανών.

Ετσι, αυξάνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ιδιωτικό τομέα. Είναι ενδεικτικό ότι τον Ιανουάριο έγιναν ελάχιστες πληρωμές, παρά το γεγονός ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου ανέρχονται στα 2,8 δισ. ευρώ. Τα ανωτέρω δείχνουν ότι από τον δεύτερο μήνα του έτους δημιουργούνται συνθήκες ασφυξίας στην αγορά.

Το μέρισμα της ΤτΕ

Την ίδια στιγμή φαίνεται να ανακόπτεται η δυναμική πορεία των εσόδων και όπως δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία του προϋπολογισμού, την «παρτίδα» σώζει το μέρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο ήταν σημαντικά υψηλότερο από το ποσό που είχε προϋπολογίσει η κυβέρνηση. Η υπερσυγκράτηση των δαπανών και το μέρισμα της ΤτΕ διαμόρφωσαν στο πρώτο δίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Λογιστήριο του Κράτους, πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,1 δισ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τον στόχο (846 εκατ. ευρώ) αλλά χαμηλότερο σε σχέση με την επίδοση του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος (2,853 δισ. ευρώ). Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.981 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 409 εκατ. ευρώ ή 5,4% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2017.

Η υπέρβαση όμως σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο υψηλότερο μέρισμα από την Τράπεζα της Ελλάδος και όχι στην είσπραξη επιπλέον φορολογικών εσόδων. Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε το ποσό του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 734 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 334 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 645 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (545 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 351 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 212 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Συγκράτηση δαπανών

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017 ανήλθαν στα 7,909 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,031 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (8,940 δισ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,735 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 836 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οπως προαναφέρθηκε, η συγκράτηση των δαπανών οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετά νοσοκομεία δεν έχουν ακόμα συντάξει προϋπολογισμούς, με αποτέλεσμα να μη λάβουν την κρατική χρηματοδότηση, ενώ άλλοι φορείς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης βάσει του νέου συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου.

Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.583 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 894 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.436 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 817 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Πάντως, για έναν ακόμη μήνα οι δαπάνες του ΠΔΕ είναι μειωμένες και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 174 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου 370 εκατ. ευρώ.