ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσεχώς προσλήψεις δείχνει η έρευνα της Manpower Group

eforia

Ευνοϊκές και μάλιστα οι ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια εμφανίζονται οι προθέσεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Manpower Group.

Οι εποχικά προσαρμοσμένες, συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +9%. Οι προθέσεις προσλήψεων είναι οι ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια, και εμφανίζονται βελτιωμένες κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα, κατά το προσεχές τρίμηνο, προβλέπεται αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +11% αναμένονται στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής. Παράλληλα, επιφυλακτικά αισιόδοξες προοπτικές της τάξης του +9% καταγράφονται στον τομέα της Γεωργίας και στον τομέα των Μεταφορών κι Επικοινωνιών, ενώ οι προοπτικές στον τομέα Δημόσιο και Κοινωνικές Υπηρεσίες ανέρχονται σε +8%. Οι  πιο αδύναμες προοπτικές, της τάξης του +1%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Υδρευση.

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2017, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας καταγράφουν τη σημαντικότερη μείωση, της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων. Αποδυναμωμένες κατά 3 μονάδες εμφανίζονται και οι προοπτικές στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και Εμπόριο (χονδρική και λιανική). Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται  στη Βιομηχανία/Παραγωγή, τις Μεταφορές κι Επικοινωνίες, όπου οι εργοδότες καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις της τάξης του 13%.