ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών με Κυριάκο Μητσοτάκη

16s10mitsotakis

Τα προβλήματα που δημιουργεί στην οικονομία η τρέχουσα αβεβαιότητα εξαιτίας της αξιολόγησης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με επιτελείο της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ). Σύμφωνα με την ΕΕΤ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ο σημαντικότερος ρόλος των ελληνικών τραπεζών στην αναπτυξιακή διαδικασία κυρίως με τη συμμετοχή τους στην απορρόφηση και διάθεση πόρων από ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα και στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και έργων υποδομών από τους διεθνείς επίσημους οργανισμούς.

Αναφορά έγινε ακόμα στη θεαματική αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην υποστήριξη της προσπάθειας της πολιτείας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Διαπιστώθηκε ωστόσο ότι σημαντικές προκλήσεις παραμένουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά κυρίως ως προς την αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας, τη μείωση του σημαντικού υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ώστε ν’ αποκατασταθεί η κανονικότητα στις τράπεζες και να ενισχυθεί η ικανότητά τους να χρηματοδοτούν την οικονομία.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η βελτίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των διεθνών επενδυτών στην προοπτική της χώρας αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την επιστροφή των εγχώριων καταθέσεων, την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και την άντληση ρευστότητας από τις διεθνείς αγορές. Η βελτίωση της εμπιστοσύνης, ωστόσο, δυσχεραίνεται από τις τρέχουσες αβεβαιότητες, με αποτέλεσμα το πρώτο δίμηνο οι τάσεις στον τραπεζικό τομέα να μην είναι θετικές, καθώς καταγράφτηκε μείωση των καταθέσεων και αύξηση του υπολοίπου των «κόκκινων» δανείων. Ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο της ΕΕΤ συμφώνησαν, επίσης, ότι η χώρα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο εμπροσθοβαρές αναπτυξιακό πρόγραμμα επενδύσεων, μεταρρυθμίσεων και εξαγωγικού προσανατολισμού.