ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση της ανεργίας: Στο 23,6% το δ’ τρίμηνο του 2016

Αύξηση της ανεργίας: Στο 23,6% το δ’ τρίμηνο του 2016

Ιδιαίτερα δυσοίωνα ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας εργατικού δυναμικού για το δ' τρίμηνο του 2016, που παρουσίασε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία στη χώρα «σκαρφάλωσε» στο 23,6% το δ’ τρίμηνο του 2016, έναντι 22,6% το γ΄ τρίμηνο του ίδιου έτους. Σημειώνεται ότι στο δ’ τρίμηνο του 2015, ο δείκτης ανεργίας είχε διαμορφωθεί στο 24,4%.

Το σύνολο των απασχολούμενων κατά το προηγούμενο τρίμηνο περιορίστηκε σε 3,648 εκατ. άτομα, ενώ ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε σε 1,123 εκατ. άτομα.

Αύξηση της ανεργίας: Στο 23,6% το δ’ τρίμηνο του 2016-1

Η απασχόληση μειώθηκε συνολικά κατά 2,4% έναντι του γ’ τριμήνου του 2016, ενώ αυξήθηκε κατά 0,2% έναντι του δ’ τριμήνου του 2015.

Παράλληλα, ο αριθμός των ανέργων ενισχύθηκε κατά 2,9% σε τριμηνιαίο επίπεδο, ενώ μειώθηκε κατά 4,3% σε ετήσιο επίπεδο.

Ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έρευνας, η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει πως το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες είναι σημαντικά υψηλότερο από τους άνδρες.

Συγκεκριμένα, στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 28,1%, ενώ στους άντρες στο 19,9%. 

Παράλληλα, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρήθηκε στην ομάδα 15-24 ετών (45,2%), το οποίο στις νέες γυναίκες άγγιξε το 48,6%.

Αύξηση της ανεργίας: Στο 23,6% το δ’ τρίμηνο του 2016-2

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, η κατανομή της ανεργίας διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης 25,6%
  • Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού 12,2%
  • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 17,6%

Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, ανήλθε στο 20,2% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν αντίστοιχα το 71,8%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα ήταν μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (30,2% έναντι 23,1%). Επίσης, το 68,6% των ξένων υπηκόων ήταν οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 51,0%.

Σε επίπεδο περιφέρειας τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρήθηκε στη Δυτική Μακεδονία με 31,2% και στη Δυτική Ελλάδα με 28,9%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας σημειώθηκε στο Νότιο Αιγαίο με 17,2% και στο Βόρειο Αιγαίο με 19,6%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/