ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα απολύτως απαραίτητα για τη διαβίωση του οφειλέτη εξαιρούνται από κατάσχεση

22s19gramt
dimosiooura3--2

Με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς επιχειρεί να ανατάξει τα έσοδα του προϋπολογισμού η φορολογική διοίκηση και να διασφαλίσει τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου, σε ένα ωστόσο ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικά περιβάλλον για τα περισσότερα νοικοκυριά που αδυνατούν πλέον να αντεπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις και όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στους στόχος της φορολογικής διοίκησης το 2017, υπολογίζεται να πραγματοποιηθούν 70.000 κατασχέσεις και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Στο εγχείρημα αυτό του φοροεισπρακτικού μηχανισμού συμβάλλει από χθες η εγκύκλιος του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία παρέχονται οδηγίες για τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τούδε και στο εξής. Με την εγκύκλιο του Γ. Πιτσιλή, γνωστοποιείται ότι καταργούνται κατηγορίες ακατάσχετων –όπως προέβλεπε ούτως ή άλλως ο ΚΕΔΕ– με αποτέλεσμα να εξαιρούνται πλέον μόνο από την κατάσχεση τα πράγματα που είναι απολύτως απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία μπορεί να κατάσχει τα πάντα ανεξαιρέτως, αλλά θα πρέπει να αφήνει κάποια πράγματα για να διαβιώσει μία οικογένεια. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

• Υιοθετείται και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης το σύστημα των πολλαπλών κατασχέσεων τόσο για κινητά όσο και για ακίνητα.

• Μειώνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν μπορεί να διεξαχθεί πλειστηριασμός ή αναπλειστηριασμός, από 1 έως 31 Αυγούστου (αντί από 1 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου όπως ίσχυε), εκτός αν πρόκειται για πράγματα που μπορεί να υποστούν φθορά, καθώς και όταν πρόκειται για πλειστηριασμό πλοίων ή αεροσκαφών.

• Τα κατασχεμένα ακίνητα εκτιμώνται με βάση την εμπορική αξία αυτών κατά τον χρόνο της κατάσχεσης, η οποία ορίζεται και ως τιμή πρώτης προσφοράς, με βάση τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μέχρι σήμερα, ίσχυε η εκτίμηση του  επιμελητή ή προσληφθέντα πραγματογνώμονα, η οποία δεν μπορούσε να είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας. Ο προσδιορισμός της τιμής πρώτης προσφοράς γινόταν στα 2/3 της εκτιμηθείσας αξίας ή στην αντικειμενική. Ο πλειστηριασμός γίνεται μόνο με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, ενώ οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται μόνο αν οι γραπτές προσφορές είναι ίσες.

• Καταργείται η περίληψη κατασχετήριας έκθεσης επί κινητών και ακινήτων και θεσπίζεται το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης.

• Προβλέπεται διαδικτυακή δημοσίευση (ενημέρωση) μέσα από την ιστοσελίδα δημοσιεύσεων του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, με επιμέλεια του δικαστικού επιμελητή.