ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Επτά χρόνια ύφεσης δεν μείωσαν το κράτος

24s10seb

Επειτα από 7 χρόνια λιτότητας, το κράτος στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι υπερτροφικό και αναποτελεσματικό, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του για την ελληνική οικονομία, που κυκλοφόρησε χθες. Οπως αναφέρει, οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα ανέρχονται το 2015 στο 55,4% του ΑΕΠ, έναντι 54,1% στην Ε.Ε.-28, ενώ με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα, που υποδηλώνει την ικανότητα της κοινωνίας να χρηματοδοτεί, μέσω της φορολογίας, τις δημόσιες δαπάνες, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνουν το 44% του ΑΕΠ. Μόνο η Δανία και η Φινλανδία, σημειώνουν οι συντάκτες του δελτίου, έχουν μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες, αν και πολύ πιο αποτελεσματικές από την Ελλάδα.

Η άποψη που υιοθετεί το δελτίο είναι ότι ορισμένες από τις δημόσιες δαπάνες, ιδίως αυτές που έχουν σχέση με την ανάπτυξη, θα μπορούσαν να αναληφθούν από τον ιδιωτικό τομέα. Αναφέρει χαρακτηριστικά τους τομείς της παιδείας, της υγείας, των μεταφορών και επικοινωνιών και της έρευνας και ανάπτυξης. Αυτές οι φιλικές προς την ανάπτυξη δαπάνες αντιστοιχούν στο 12% του ΑΕΠ έναντι 15% στην Ε.Ε.-28. Οπως σημειώνεται «οι αγκυλώσεις του παρελθόντος που κρατούσαν τον ιδιωτικό τομέα μακριά από αυτές τις λειτουργίες του κράτους είναι πλέον καιρός να εκλείψουν και να δώσουν χώρο στην παροχή ποιοτικών δημόσιων αγαθών με την αποτελεσματικότητα που κατά τεκμήριο χαρακτηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία».