Κόντρα στην κυβέρνηση για την «προίκα» του νέου υπερταμείου

Κόντρα στην κυβέρνηση για την «προίκα» του νέου υπερταμείου

2' 4" χρόνος ανάγνωσης

Σε νέα συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) μεταφέρεται η λήψη αποφάσεων για τα περιουσιακά στοιχεία που θα μεταφερθούν στο νέο υπερταμείο. Και αυτό, γιατί στην τελευταία συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας, με τη «μάχη της ΔΕΗ» να βρίσκεται σε εξέλιξη, υπήρξε πλήρης ασυμφωνία. Οι μόνες αποφάσεις που ελήφθησαν αφορούν σε λιγότερο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι αυτά των μικρών περιφερειακών αεροδρομίων και εννέα περιφερειακών λιμένων της χώρας. Ειδικότερα, η συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ της περασμένης Δευτέρας στόχο είχε την έγκριση μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων στο υπερταμείο, και παράλληλα την έγκριση του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων (Asset Development Plan, ADP) που ΤΑΙΠΕΔ.

Ωστόσο και για τα δύο θέματα υπήρξαν ασυμφωνίες, με δεδομένο ότι η ενδοκυβερνητική κόντρα για τη ΔΕΗ ήταν σε πλήρη εξέλιξη και ως η τελευταία, σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, τόσο για το υπερταμείο, όσο και για το ΤΑΙΠΕΔ.

Το προφανές σημείο σύγκρουσης είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ που θα μεταφερθεί στο υπερταμείο. Οι «αριστεροί» του ΚΥΣΟΙΠ επιμένουν για τη μεταφορά του 51%, ενώ οι λιγότερο «αριστεροί» επιμένουν ότι η χώρα πρέπει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα με τους πιστωτές της. Τα συμφωνηθέντα του 2015 προβλέπουν την πώληση του 17% της ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ, ανεξαρτήτως του τι θα πράξει η κυβέρνηση με το υπόλοιπο 34%.

Ωστόσο, δεν ήταν το μόνο πρόβλημα η ΔΕΗ στη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ. Ο ΔΑΑ αποτελεί άλλο ένα σημείο σύγκρουσης, καθώς ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Σπίρτζης αντιδρά στη μεταφορά του 25% των μετοχών κυριότητας ελληνικού Δημοσίου στην Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ). Και αυτό συμβαίνει, παρόλο που είναι εμφανής στους κόλπους της κυβέρνησης η τάση ισχυροποίησης του υπερταμείου. Αντίθετα, είναι ισχυρή τάση αποδυνάμωσης της λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς το τελευταίο για πολλά μέλη της κυβέρνησης λειτουργεί ως ταμείο «ξεπουλήματος». Πολλά κυβερνητικά στελέχη όμως θεωρούν ότι αποδυναμώνονται με την επιχειρούμενη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων στο υπερταμείο, η οποία επίσης έχει συμφωνηθεί από το 2015 με τους πιστωτές της χώρας.

Πρόσληψη συμβούλου

Το υπερταμείο, πάντως, λίγες εβδομάδες πριν από την εκπνοή της λήξης της θητείας του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, προχωρεί στην πρόσληψη συμβούλου που θα αξιολογήσει τη δομή, αλλά και τα υφιστάμενα μέλη της διοίκησης του Ταμείου. Η πρόσληψη του συμβούλου από το υπερταμείο θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό μέσα στις επόμενες ημέρες. Στόχος είναι μέσα σε 20 ημέρες από την πρόσληψή της η εταιρεία-σύμβουλος να προτείνει το καλύτερο μοντέλο στελέχωσης της νέας διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ. Η αμοιβή του συμβούλου έχει οριστεί σε 30.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Τέλος, το υπερταμείο προχωρεί στην πρόσληψη έως τεσσάρων νομικών συμβούλων που θα αναλάβουν το έργο παροχής συμβουλών σε θέματα προμηθειών.