ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπεγράφη η ΚΥΑ παράδοσης των 14 αεροδρομίων στη Fraport

ypegrafi-i-kya-paradosis-ton-14-aerodromion-sti-fraport-2184117

Ενα ένα θα παραδοθούν από τους αερολιμενάρχες τα περιφερειακά αεροδρόμια στη Fraport. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Μεταφορών, Αμύνης και Οικονομικών προβλέπει την υπογραφή των επιμέρους, ανά περιφερειακό αεροδρόμιο, πρωτοκόλλων παράδοσης – παραλαβής. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, τα πρωτόκολλα θα περιλαμβάνουν:

• Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του αεροδρομίου, που αφορά στην παραλαβή της χρήσης των περιοχών παραχώρησης του αντίστοιχου περιφερειακού αεροδρομίου, δηλαδή του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης και νομής των εκτάσεων, κτιρίων, εγκαταστάσεων, υποδομών και χώρων του εν λόγω αεροδρομίου που απαιτούνται για την υλοποίηση της παραχώρησης.

• Πρωτόκολλο παραλαβής των κινητών περιουσιακών στοιχείων με βάση το επικαιροποιημένο Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων.

• Πρωτόκολλο μετρητών κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Επίσης, με βάση την ΚΥΑ εντέλλονται οι κατά τόπους αερολιμενάρχες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, να υπογράψουν τα προαναφερθέντα επιμέρους ανά αεροδρόμιο πρωτόκολλα, κατόπιν της παράδοσης στον αερολιμενάρχη από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της παραχωρησιούχου εταιρείας του συνόλου των ανωτέρω πρωτοκόλλων πριν από την ημέρα έναρξης παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται σε κάθε σύμβαση παραχώρησης. Επιπροσθέτως, οι αερολιμενάρχες εντέλλονται να εκτελέσουν κάθε άλλη, κατά τόπο, απαραίτητη ενέργεια που σχετίζεται με την προαναφερθείσα διαδικασία. Ολα δείχνουν ότι η μεταβίβαση των αεροδρομίων θα συντελεστεί τις επόμενες ημέρες με πιο πιθανή ημερομηνία την 11η Απριλίου 2017, τη Μεγάλη Τρίτη. Την ημέρα εκείνη αναμένεται να καταβληθεί το τίμημα του 1,23 δισ. ευρώ.