ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2,1 δισ. μειώθηκαν οι καταθέσεις το πρώτο τρίμηνο

2,1 δισ. μειώθηκαν οι καταθέσεις το πρώτο τρίμηνο

Απώλειες 2,1 δισ. ευρώ κατέγραψαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις εμπορικές τράπεζες το τελευταίο τρίμηνο, ως απόρροια της αβεβαιότητας που είχε καταγραφεί το επίμαχο διάστημα. Από αυτά το 1,9 δισ. ευρώ είναι οι εκροές καταθέσεων από την πλευρά των νοικοκυριών, που είδαν τα υπόλοιπά τους να συρρικνώνονται από τα 100,7 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2016 στα 98,8 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 15ετίας και συγκεκριμένα από το 2003, όταν οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών δεν ξεπερνούσαν το όριο των 100 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η εκροή των καταθέσεων αναχαιτίστηκε τον Μάρτιο και τα συνολικά υπόλοιπα που διατηρεί ο ιδιωτικός τομέας –νοικοκυριά και επιχειρήσεις– στις εμπορικές τράπεζες αυξήθηκαν κατά 234,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 119,3 δισ. ευρώ από 119,1 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Η άνοδος αυτή δεν άγγιξε ωστόσο το επίπεδο των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών, οι καταθέσεις των οποίων υποχώρησαν περαιτέρω και τον Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο και από τα 99,1 δισ. ευρώ συρρικνώθηκαν στα 98,8 δισ. ευρώ. Η μείωση είναι αποτέλεσμα της αβεβαιότητας αλλά και της συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, που υποχρεώνει μερίδα των νοικοκυριών να καταφεύγει στις πενιχρές πλέον αποταμιεύσεις για να καλύπτει βασικές ανάγκες.

Σημειώνεται ότι συρρίκνωση κατά 1,3 δισ. ευρώ εμφανίζει το ίδιο διάστημα και το νόμισμα που είναι σε κυκλοφορία, δηλαδή τα ρευστά διαθέσιμα που υπάρχουν εκτός τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία όπως καταγράφονται στη λογιστική κατάσταση που δημοσιεύει η ΤτΕ, το νόμισμα σε κυκλοφορία υποχώρησε στο τέλος Μαρτίου στα 41,9 δισ. ευρώ από 43,2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2016 και επανήλθε στα επίπεδα του Μαρτίου του 2015. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι συνεχίζεται η μείωση της αποθησαύρισης που υπάρχει στην ελληνική οικονομία και η οποία ήταν κυρίαρχη καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το χρήμα σε κυκλοφορία ήταν το 2009 στα 21 δισ. ευρώ και έκτοτε αυξάνεται διαρκώς, εμφανίζοντας ιδιαίτερη έξαρση τις περιόδους της έντονης αβεβαιότητας, όπου καταγράφεται και εκροή καταθέσεων από το επίσημο τραπεζικό σύστημα προς αδήλωτα μέρη φύλαξης των ρευστών διαθεσίμων.