ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιβαρύνσεις για όλους, αντίμετρα για λίγους

Επιβαρύνσεις για όλους, αντίμετρα για λίγους

Χαμένοι από τα μέτρα, χαμένοι και από τα αντίμετρα είναι οι περισσότεροι φορολογούμενοι από το 2020, καθώς προκύπτουν επιβαρύνσεις έως και 650 ευρώ. Ωστόσο, η «ταλαιπωρημένη» σήμερα μεσαία τάξη είναι αυτή που μπορεί να προσδοκά περισσότερο από τις άλλες κατηγορίες την επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 3,5%, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι έχουν εισοδήματα άνω των 25.000 ευρώ θα διαπιστώσουν τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων ακόμα και σε σύγκριση με τους φόρους που καταβάλλονται σήμερα. Αυτό θα συμβεί εξαιτίας όχι μόνο της μείωσης του πρώτου φορολογικού συντελεστή (στο 20%) αλλά και της νέας ευνοϊκότερης κλίμακας για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης. Τα εισοδήματα κάτω των 25.000 ευρώ θα πληρώσουν το 2020 υψηλότερους φόρους τόσο με την εφαρμογή των κακών μέτρων όσο και με την ενεργοποίηση των καλών μέτρων.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα σκληρά μέτρα είναι αυτά που θα εφαρμοστούν σίγουρα και ο λογαριασμός στους φορολογουμένους θα είναι μεγαλύτερος από 1% του ΑΕΠ, καθώς το καθαρό ποσό που θα πρέπει να εισπραχθεί ανέρχεται στο 1,8 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιβληθούν μέτρα ύψους περίπου 2,25 δισ. ευρώ (μέση εισπραξιμότητα 80%). Αντίθετα, για να ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα θα πρέπει το πλεόνασμα να έχει «σκαρφαλώσει» στο 3,5% του ΑΕΠ. Οπως προκύπτει από τη συμφωνία, η έκπτωση φόρου ή διαφορετικά το έμμεσο αφορολόγητο διαμορφώνεται ως εξής:

• Για άγαμο φορολογούμενο η έκπτωση φόρου μειώνεται από τα 1.900 ευρώ σήμερα, σε 1.250 ευρώ και το έμμεσο αφορολόγητο όριο από 8.636 ευρώ σε 5.685 ευρώ.

• Για φορολογούμενο με ένα παιδί, η έκπτωση φόρου από 1.950 ευρώ θα υποχωρήσει σε 1.300 ευρώ και το αφορολόγητο όριο από 8.864 ευρώ σε 5.905 ευρώ.

• Για οικογένεια με δύο παιδιά, η έκπτωση φόρου θα διαμορφωθεί σε 1.350 ευρώ από 2.000 σήμερα και το αφορολόγητο σε 6.135 ευρώ από 9.090 ευρώ.

• Τέλος, για φορολογουμένους με τρία παιδιά και άνω, η έκπτωση φόρου από 2.100 ευρώ θα μειωθεί σε 1.450 ευρώ και το έμμεσο αφορολόγητο θα διαμορφωθεί σε 6.595 ευρώ από 9.545 ευρώ.

Με την εφαρμογή των αντιμέτρων και συγκεκριμένα με τη μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή στο 20% από 22% σήμερα, το αφορολόγητο διαμορφώνεται:

• Για άγαμο φορολογούμενο το αφορολόγητο μειώνεται από τις 8.636 ευρώ στις 6.250 ευρώ.

• Για φορολογούμενο με ένα παιδί, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 6.500 ευρώ από 8.864 ευρώ.

• Για φορολογούμενο με δύο παιδιά, το αφορολόγητο όριο περιορίζεται στις 6.750 ευρώ από 9.090 ευρώ σήμερα.

• Για φορολογούμενο με τρία παιδιά και άνω το αφορολόγητο θα συρρικνωθεί κατά 2.295 ευρώ και θα διαμορφωθεί στις 7.250 ευρώ.

Παράδειγμα

• Φορολογούμενος, με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ πληρώνει συνολικά 6.176. Με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου ο φόρος θα ανέλθει στις 6.826 ευρώ. Με μειωμένο τον πρώτο φορολογικό συντελεστή και τη νέα κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης ο φόρος διαμορφώνεται στις 5.750 ευρώ, δηλαδή προκύπτει όφελος 426 ευρώ ετησίως.