ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το καλοκαίρι ξεκινούν οι πρώτοι e-πλειστηριασμοί ακινήτων

Το καλοκαίρι ξεκινούν οι πρώτοι e-πλειστηριασμοί ακινήτων

Eως το τέλος Μαΐου θα πρέπει να είναι έτοιμη η πλατφόρμα που θα επιτρέπει τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων, προκειμένου να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό προβλέπει το σχέδιο του συμπληρωματικού μνημονίου που συμφώνησε η κυβέρνηση με τους θεσμούς, ενώ για την πιλοτική, έστω, λειτουργία της εφαρμογής εντός του καλοκαιριού δεσμεύεται και η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογράφων, που είναι και αυτή που θα αναλάβει την ευθύνη της πλατφόρμας.

Χθες Τετάρτη, δεύτερη εβδομάδα που επετράπη η διενέργεια πλειστηριασμών για απαιτήσεις άνω των 400.000 ευρώ, οι πλειστηριασμοί που είχαν αναγγελθεί και πραγματοποιήθηκαν ήταν λίγοι και έγιναν κυρίως στην περιφέρεια, καθώς στην Αθήνα επαναλήφθηκαν αντιδράσεις με στόχο την ακύρωση της διαδικασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογράφων επιμένει στην απόφασή της «να επανέλθουμε στην κανονικότητα» με σταδιακή μείωση του ορίου των 400.000 ευρώ, μέχρις ότου η κατάσταση ομαλοποιηθεί πλήρως.

Το σχέδιο του μνημονίου περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, που στόχο θα έχει,όχι μόνο την επανεκκίνησή τους, έπειτα από εξάμηνο πάγωμα, αλλά και τη δημιουργία συνθηκών διαφάνειας, ενίσχυσης του ανταγωνισμού και μεγιστοποίησης των εσόδων για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σημειώνεται ότι η σημερινή διαδικασία είναι κλειστού τύπου και γίνεται με σφραγισμένες επιστολές, χωρίς να δίνεται το δικαίωμα σε εκείνους που κατέθεσαν χαμηλότερες προσφορές να βελτιώσουν την τιμή όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις δύο υψηλότερες. Το θέμα της δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού πλαισίου για τη διενέργεια πλειστηριασμών είναι καθοριστικό μετά και την αποσύνδεση της τιμής στην οποία πλειστηριάζεται ένα ακίνητο από την αντικειμενική του αξία. Με βάση τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και το προεδρικό διάταγμα 59/2016 αρμόδιος για την εκτίμηση είναι το όργανο της εκτέλεσης, δηλαδή ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος «υποχρεούται να προσλάβει, κατά την κρίση του, πιστοποιημένο εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στο υπουργείο Οικονομικών».

Με βάση όσα περιγράφονται στο μνημόνιο και τα οποία θα αποτυπωθούν σε σχετική υπουργική απόφαση, τα στοιχεία των ακινήτων (περιγραφή, πιστοποιητικά, αποτίμηση, φωτογραφίες κ.λπ.) θα δημοσιεύονται σε δικτυακή πύλη, η οποία θα συνδεθεί με την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το σύστημα θα πρέπει να είναι ασφαλές και η αρχιτεκτονική του να εξασφαλίζει την πλήρη καταγραφή του χρόνου, την ανιχνευσιμότητα όλων των ενεργειών και τη μελλοντική επεκτασιμότητά του.

Τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθούν μια διαδικασία εγγραφής. Οι δημοπρασίες θα ξεκινούν συγκεκριμένη ώρα και τα πρόσωπα που θα έχουν εγγραφεί θα μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους κατά τη διάρκεια που θα έχει καθοριστεί για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Κάθε φορά που ένα πρόσωπο θα υποβάλει μία προσφορά, το σύστημα θα αποστέλλει ειδοποίηση παραλαβής, προσδιορίζοντας την ώρα λήψης της προσφοράς και το ποσό που έχει προσφερθεί.

Μέσα από το σύστημα θα δημοσιεύεται σε πραγματικό χρόνο η υψηλότερη τρέχουσα προσφορά, το ποσό της προσφοράς, αλλά όχι η ταυτότητα του προσφέροντος ή ο αριθμός τους. Εγκυρη θα είναι μια προσφορά που θα είναι ανώτερη από την τελευταία δημοσιευμένη. Η διαδικασία θα λαμβάνει τέλος εντός της διάρκειας που θα έχει καθοριστεί με δυνατότητα τελικής παράτασης σε περίπτωση υποβολής προσφορών τελευταίας στιγμής. Το σύστημα θα καταγράφει όλη τη λίστα των προσφορών που έχουν υποβληθεί με χρονολογική σειρά και με προσδιορισμό των συμφερότερων από αυτές.