ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξησε κέρδη και μερίδιο αγοράς η Eurolife

Αύξησε κέρδη και μερίδιο αγοράς η Eurolife

Υψηλή κερδοφορία 69 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, ενισχυμένη κατά 43% σε σύγκριση με το 2015, και αύξηση των ασφαλιστικών εργασιών κατά 62%, στα 498 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016 ο όμιλος Eurolife ERB, ενισχύοντας το μερίδιό του στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, αλλά και στη Ρουμανία στην οποία δραστηριοποιείται.

Συγκεκριμένα, ο ασφαλιστικός όμιλος Eurolife ERB μέσω των εταιρειών ζωής και γενικών ασφαλίσεων αύξησε το συνολικό του μερίδιο στην Ελλάδα στο 12,8% από 7,8% το 2015 (έτος επιβολής των capital controls, που έπληξαν τον ασφαλιστικό κλάδο). Ο κύριος όγκος των εργασιών το 2016 προήλθε από τον κλάδο ζωής, στον οποίο ο όμιλος Eurolife ERB συγκεντρώνει μερίδιο 22,3%, ενώ στις γενικές ασφαλίσεις το μερίδιο διαμορφώνεται στο 3,2%. Στόχος της διοίκησης, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου, είναι η περαιτέρω οργανική ανάπτυξη το τρέχον έτος, αλλά και η αναζήτηση «ευκαιριών» στην εσωτερική αγορά για την εξαγορά χαρτοφυλακίων, αξιοποιώντας την «κινητικότητα» που υπάρχει στον κλάδο.

Την προοπτική επέκτασης επιτρέπει η οικονομική ισχύ που διασφαλίζει στον όμιλο ο νέος βασικός μέτοχος, ο όμιλος Fairfax, που ελέγχει μετά την εξαγορά το 2016, το 80% της Eurolife ERB. Με ενεργητικό 2,3 δισ. ευρώ, ο όμιλος της Eurolife βρίσκεται στη δεύτερη θέση από πλευράς ενεργητικού και καθαρής θέσης, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε το 2016 στο 17,2%, επαληθεύοντας τις προσδοκίες του νέου μετόχου για την απόδοση της επένδυσής του στην Ελλάδα. Ο καναδικός όμιλος λειτουργεί ως μακροπρόθεσμος επενδυτής στον ασφαλιστικό κλάδο, υιοθετώντας το μοντέλο των αποκεντρωμένων διοικήσεων, που επιτρέπει, σύμφωνα με τον κ. Σαρρηγεωργίου ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική ασφαλιστική αγορά ανταποκρίθηκε στους νέους κεφαλαιακούς κανόνες του Solvency II, αλλά αρκετές εταιρείες δεν έχουν την κρίσιμη μάζα να αντεπεξέλθουν στο δύσκολο περιβάλλον που διαμορφώνεται στη χώρα μέσα από την παρατεταμένη κρίση και την πίεση των χαμηλών ασφαλίστρων στον κλάδο του αυτοκινήτου, που όπως εκτίμησε δεν είναι «διατηρήσιμα». Η προσαρμογή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Σαρρηγεωργίου, «διαβατήριο αξιοπιστίας» για τον ασφαλιστικό κλάδο, που μπορεί κάτω από συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης την προσεχή δεκαετία να υπερδιπλασιάσει τις εργασίες του, αλλά και το μερίδιό του σε σχέση με το ΑΕΠ.