ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΕΕ: Πάνω από το 85% των καταστημάτων κλειστά την Κυριακή

ΕΣΕΕ: Πάνω από το 85% των καταστημάτων κλειστά την Κυριακή

Σ‬ε ποσοστό πάνω από 85% τα καταστήματα σε όλη τη χώρα τελικά παρέμειναν κλειστά χθες Κυριακή 7 Μαΐου, η οποία είναι μια από τις‭ ήδη‭ ‬ θεσμοθετημένες‭ ‬ Κυριακές‭‬ που‭ τα καταστήματα είναι ανοιχτά.

Η ΕΣΕΕ κάλεσε σε πανελλαδικό κλείσιμο των εμπορικών ‬‬επιχειρήσεων,‭ ‬ως‭ ένδειξη διαμαρτυρίας ‬στην‭ επικείμενη αλλαγή ‬της νομοθεσίας ‬‬για‭ ‬‬τη‭ λειτουργία ‬των‭ καταστημάτων ‬‬τις‭ Κυριακές, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς για το κλείσιμο της β' αξιολόγησης. ‭ ‬

Σε ποιοτική έρευνα που πραγματοποίησε στο δίκτυο των μελών της, προκειμένου να‭ ‬ καταγράψει τη λειτουργία των καταστημάτων την ημέρα αυτή στις κατά τόπους εμπορικές αγορές προκύπτει ότι‭ ‭τα μαγαζιά δεν άνοιξαν σε‬ ποσοστό μεγαλύτερο ‬του‭ ‬85%.‭ ‬‬

Ειδικότερα ‬σ‭την Αττική οι αγορές δεν συμπεριφέρθηκαν ομοιόμορφα, με το κέντρο της Αθήνας να έχει αρκετές επιχειρήσεις που‭ συμμετείχαν ‬στο‭ κλείσιμο, ‬‬με‭ αλυσίδες ‬που‭ ‬δεν‭ άνοιξαν ‬‬λόγω‭ ‬‬των κινητοποιήσεων

‬Στην‭ υπόλοιπη ‬Αττική‭ ‬άνοιξαν‭ ορισμένες ‬‬αγορές,‭ ‬‬ενώ‭ κάποιες άλλες λειτούργησαν μόνο σε κεντρικούς δρόμους.

Στη ‭Θεσσαλονίκη,‬ ‬η‭ αγορά παρέμεινε ‬στο‭ μεγαλύτερο μέρος ‬της‭ κλειστή ‬‬ενώ άνοιξε ‬ένα‭ ‬15%,‭ ‬το‭ ‬‬οποίο‭ περιλαμβάνει ‬‬αλυσίδες‭ ‬‬και‭ ελάχιστα εμπορικά καταστήματα.