ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάρτιο κατά 36,2%

Αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάρτιο κατά 36,2%

Ανοδο 36,2% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Μάρτιο εφέτος, λόγω της μεγαλύτερης αύξησης της αξίας των εισαγωγών από εκείνη των εξαγωγών, με αποτέλεσμα στο α' τρίμηνο το εμπορικό έλλειμμα να εμφανίζει 44,8%.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων τον Μάρτιο 2017 ανήλθε στο ποσό των 4.776,0 εκατ. ευρώ έναντι 3.667,9 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 30,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 397,9 εκατ. ευρώ ή 13,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 294,4 εκατ. ευρώ, ή 9,9%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.633,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.094,7 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 25,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 205,3 εκατ. ευρώ ή 12,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 205,4 εκατ. ευρώ ή 12,6%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.142,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.573,2 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 36,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση 192,6, εκατ. ευρώ ή 13,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 89,0 εκατ. ευρώ ή 6,6%).

Το α' τρίμηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 13.355,4 εκατ. ευρώ έναντι 10.192,1 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 31 % (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.558,4 εκατ. ευρώ ή 18,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 503,4εκατ. ευρώ ή 6,3%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 6.879,5 εκατ. ευρώ έναντι 5.719,2 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 20,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 283,6 εκατ. ευρώ ή 6,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 261,0 εκατ. ευρώ ή 5,9%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 6.475,9 εκατ. ευρώ έναντι 4.472,9 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 44,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.274,8 εκατ. ευρώ ή 32,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 242,4 εκατ. ευρώ ή 6,8%).

(ΑΠΕ – ΜΠΕ)