ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενεξετάζουν τις συμμετοχές στην ενέργεια τα ΕΛΠΕ

Επενεξετάζουν τις συμμετοχές στην ενέργεια  τα ΕΛΠΕ

Τις υφιστάμενες συμμετοχές τους σε όλο το ενεργειακό φάσμα επανεξετάζουν τα ΕΛΠΕ παράλληλα με τη διερεύνηση προοπτικών επέκτασης σε νέους τομείς, με τη συνδρομή συμβούλου. Το έργο έχει αναλάβει η Grant Thornton και δουλεύει πάνω σε αυτό εδώ και μια εβδομάδα με προοπτική την ολοκλήρωση μελέτης που θα αποτελέσει τη βάση επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής των ΕΛΠΕ, μέχρι τον Ιούνιο. Η μελέτη θα λάβει υπ’ όψιν και θα αναλύσει τις προοπτικές που ανοίγονται για τον όμιλο στους τομείς του πετρελαίου, του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, στη βάση των εξελίξεων που διαμορφώνονται τόσο στην εγχώρια αγορά ενέργειας όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Στον τομέα της ενέργειας διαμορφώνονται νέες συνθήκες όχι μόνο στην εσωτερική αγορά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι λογικό να επανεξετάσουμε τις συμμετοχές μας στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό αέριο, αλλά και να δούμε νέες ευκαιρίες δραστηριοτήτων», τονίζει στην «Κ» υψηλόβαθμο στέλεχος των ΕΛΠΕ, που επιβεβαιώνει την πληροφορία για πρόσληψη συμβούλου που θα συνδράμει σε αυτό τον στόχο. Με εξαίρεση τη συμμετοχή στον ΔΕΣΦΑ, όπου η εταιρεία έχει δεσμευτεί από το 2012 για την από κοινού με το Δημόσιο διάθεση του 35% που κατέχει σε στρατηγικό επενδυτή, τα ΕΛΠΕ, όπως τονίζουν αρμόδια στελέχη στην «Κ», θα επανεξετάσουν και τη συμμετοχή τους στη ΔΕΠΑ αλλά και στην αγορά ηλεκτρισμού. Τα ΕΛΠΕ συμμετέχουν στη ΔΕΠΑ με ποσοστό 35% και θα πρέπει να αξιολογήσουν την αποδοτικότητα του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου που έχει μπει ήδη σε τροχιά ανταγωνισμού και απελευθερώνεται πλήρως από 1/1/2018. Η ΔΕΠΑ έχει απολέσει ήδη σοβαρά μερίδια στη μέχρι πρότινος μονοπωλιακή αγορά προμήθειας (χονδρική), ενώ μέχρι την 1/1/2018 με βάση τη συμφωνία με τους πιστωτές θα πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από τη λιανική αγορά στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 51% μέσω των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας και Αττικής. Δεδομένων αυτών των εξελίξεων αλλά και της μνημονιακής δέσμευσης για την περαιτέρω ιδιωτικοποίησή της, τα ΕΛΠΕ θα επανεκτιμήσουν τα δεδομένα για να αποφασίσουν εάν θα διατηρήσουν το σημερινό ποσοστό τους στη ΔΕΠΑ ή εάν θα αποχωρήσουν, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αποχωρούν από την αγορά του φυσικού αερίου. Αντιθέτως μάλιστα, τα ΕΛΠΕ φαίνεται ότι προσανατολίζονται στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στον τομέα, όπως η τροφοδότηση πλοίων με LNG. Η εκτίμηση που επικρατεί στη διοίκηση του ομίλου είναι ότι πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη αγορά με προοπτικές, που ενισχύονται και από την ανάπτυξη των αγωγών Tap, ΙGB και Easte Med αλλά και από την προέκταση του ΙGI προς την Τουρκία και οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν είτε μέσω της ΔΕΠΑ είτε αυτόνομα είτε και με τρίτο συνεταίρο. Η Εlpedison θα μπορούσε να αποτελέσει αυτό το όχημα, αξιοποιώντας τις συνέργειες των δύο αγορών, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου (κοινά πακέτα στους πελάτες της κλπ.). Αντικείμενο της μελέτης που ανέλαβε η Grant Thornton είναι και η αξιολόγηση των νέων δεδομένων στην αγορά ηλεκτρισμού, που διαμορφώνουν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις έναντι των πιστωτών για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και η προοπτική του target model.
Βασικός πυλώνας της στρατηγικής των ΕΛΠΕ παραμένει ο τομέας των υδρογονανθράκων με ενίσχυση των συνεργασιών. Είναι γνωστό ότι τα ΕΛΠΕ βρίσκονται σε συζητήσεις για συνεργασία στους υδρογονάνθρακες με μεγάλες πολυεθνικές, όπως οι ΕxxonMobil Shell, Edison, Repsol, Japex, Dana Petroleum, INA και Hunt, ενώ συνεργάζoνται ήδη με την Total και την Edison.

Σε ό,τι αφορά τον ΔΕΣΦΑ, τα ΕΛΠΕ θα επαναδιαθέσουν το ποσοστό τους (35%) στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση σε στρατηγικό επενδυτή από κοινού με τη διάθεση ποσοστού 31% από το ελληνικό Δημόσιο. Το νέο εγχείρημα της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ με βάση το συμπληρωματικό μνημόνιο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017. Το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται στη διαδικασία πρόσληψης συμβούλου.