ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Ξοδέψαμε 10,6 δισ. πάνω από τα εισοδήματά μας

ΣΕΒ: Ξοδέψαμε 10,6 δισ. πάνω από τα εισοδήματά μας

Προβληματισμό ως προς τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης, λόγω του συνδυασμού χαμηλού ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών και αύξησης του μεριδίου ιδιωτικής κατανάλωσης ως ποσοστού του ΑΕΠ, εκφράζει ο ΣΕΒ μέσω του εβδομαδιαίου δελτίου για την ελληνική οικονομία, αναδεικνύοντας τη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων για την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Οι αναλυτές του εβδομαδιαίου δελτίου επικαλούνται τη μείωση του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών το 2016 κατά 9,4% και την αύξηση που παρατηρείται στο μερίδιο της ιδιωτικής κατανάλωσης ως ποσοστό του ΑΕΠ, και καταλήγει στο ότι ξοδεύουμε 10,6 δισ. ευρώ παραπάνω από τα εισοδήματά μας.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί προβληματισμό ως προς τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας, διότι, όπως επισημαίνεται στο δελτίο, χωρίς αποταμίευση δεν γίνονται επενδύσεις και χωρίς επενδύσεις δεν αυξάνει η παραγωγικότητα και τα εισοδήματα. «Αν θέλουμε η επερχόμενη ανάπτυξη αυτή τη φορά να στηριχθεί σε στέρεες βάσεις και όχι κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην κατανάλωση, πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά το πώς θα δημιουργήσουμε νέο πλούτο στη χώρα μας», σημειώνει ο ΣΕΒ και προτείνει ως μόνη διέξοδο τις επενδύσεις της ιδιωτικής οικονομίας.

Ο ΣΕΒ απαντά και στο ερώτημα γιατί δεν γίνονται επενδύσεις, παρά τις διαρθρωτικές αλλαγές των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ότι για να γίνουν επενδύσεις, «χρειάζεται να υπάρξει πολιτική και οικονομική σταθερότητα, και ένα κλίμα εμπιστοσύνης γύρω από τις προοπτικές ανάπτυξης, χρηματοδότησης και δημοσιονομικής πειθαρχίας της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια».

Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, αποτελεί μια θετική εξέλιξη και αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση ως προς το να βάλει την οικονομία να κινείται σε μια σταθερή τροχιά για τα επόμενα χρόνια. Επισημαίνει ωστόσο ότι, πέραν αυτού, χρειάζεται να πεισθεί ο ιδιώτης επενδυτής ότι θα έχει κάποιο κέρδος για την επένδυσή του και αναγνωρίζει ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις καλώς ενθαρρύνονται με διάφορα μέτρα από τις δημόσιες πολιτικές που εντάσσονται στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Επισημαίνει, τέλος, τη σημασία που έχουν για τις επενδύσεις το θεσμικό περιβάλλον, το ύψος της φορολογίας και η λειτουργία των αγορών, σημειώνοντας ότι «αν δεν είναι φιλικά προς την επιχειρηματικότητα, δεν οδηγούν στο επόμενο βήμα, αυτό της υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου». Σημειώνει επίσης την ανάγκη επενδύσεων σε μεγάλα έργα υποδομών, με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.