ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόταση ΣΕΒ με 60 δράσεις για να βγει η χώρα από την «ψηφιακή ένδεια»

Πρόταση ΣΕΒ με 60 δράσεις για να βγει η χώρα από την «ψηφιακή ένδεια»

Στην τελευταία θέση του δείκτη ψηφιακών οικονομικών ευκαιριών (Digital Economic Opportunity Index – DEOI) μεταξύ 21 χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, βρίσκεται η Ελλάδα, με δείκτη ψηφιακής ωριμότητας 17,8. Πρώτη χώρα είναι η Βρετανία (67,9) και ακολουθεί η Σουηδία (66,2), ενώ σε υψηλές θέσεις βρίσκονται χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, όπως η Ουγγαρία (23,6) και η Πολωνία (27,1). Ακόμη και η Τουρκία βρίσκεται μία θέση υψηλότερα από την Ελλάδα (19,3).

Τον δείκτη DEOI αξιοποίησαν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και η εταιρεία Accenture, προκειμένου να αξιολογήσουν την ψηφιακή ωριμότητα της χώρας, με στόχο να παρουσιάσουν μια νέα στρατηγική εξόδου της Ελλάδας από αυτή την κατάσταση ψηφιακής ένδειας. Ο δείκτης DEOI είναι συμπληρωματικός του δείκτη DESI (Digital Economic & Society Index) που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει τη διείσδυση και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Με βάση δε τον δείκτη DESI, η χώρα κατατάσσεται στην 26η θέση, σε σύνολο 28 χωρών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Θεόδωρο Φέσσα, η Ελλάδα πρέπει να δράσει άμεσα, προκειμένου να συμμετάσχει στην 4η βιομηχανική επανάσταση που συντελείται σήμερα. «Η Ελλάδα βρίσκεται δυστυχώς στην ομάδα χωρών της Ευρώπης που υστερούν και αποκλίνουν από τους πιο προηγμένους ψηφιακά εταίρους μας», σημείωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε ότι η απόκλιση αυτή, λόγω της ύφεσης, διευρύνεται. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Accenture παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ένα νέο κείμενο στρατηγικής, για έξοδο της χώρας από την κατάσταση ψηφιακής ένδειας. Το κείμενο αυτό φέρει τον τίτλο «Η ψηφιακή Ελλάδα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη» και προτείνει την υλοποίηση 60 δράσεων, πάνω σε τέσσερις άξονες μέσα σε διάρκεια τεσσάρων ετών (2018-2021). Οι τέσσερις άξονες αφορούν:

1. Την υλοποίηση των βασικών προαπαιτουμένων, όπως είναι η εγκαθίδρυση ανεξάρτητου μοντέλου ψηφιακής διακυβέρνησης, την ταχεία ανάπτυξη εξελιγμένων ευρυζωνικών υποδομών, τη δημιουργία του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου (ηλεκτρονικό απόρρητο, ανοικτά δεδομένα κ.λπ.) και την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού.

2. Την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2.0, που θα στοχεύει στον σχεδιασμό και στη δημιουργία δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών που θα είναι φιλικές προς τους πολίτες σε βάση 24/7.

3. Οι μελετητές εντόπισαν 11 κλάδους (ορυχεία, μεταφορές/Logistics, λιανικό εμπόριο, τουρισμός & πολιτισμός κ.ά.) για τους οποίους έχουν αναγνωριστεί δράσεις που θα οδηγήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

4. Τη δημιουργία ενός ελληνικού ψηφιακού κόμβου με διεθνή παρουσία, που θα απαρτίζεται από επιχειρήσεις, φορείς του Δημοσίου, πανεπιστήμια κ.λπ.

Η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, θα απαιτήσει επιπλέον χρηματοδότηση 1,2 έως 1,9 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά είναι επιπρόσθετα στα περίπου 10 δισ. ευρώ που θα επενδυθούν για ψηφιακές τεχνολογίες/υπηρεσίες στην επόμενη τετραετία (ιδιωτικές & δημόσιες δαπάνες). Ωστόσο, σύμφωνα με τους μελετητές, οι δράσεις αυτές θα μπορούσαν να συμβάλουν κατά 2,6% έως και 4% του ΑΕΠ, δηλαδή από 4,9 έως 7,6 δισ. ευρώ.