ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση επενδύσεων 3,5% στη μεταποίηση το 2016

Μείωση επενδύσεων 3,5% στη μεταποίηση το 2016

Kατά 3,5% υποχώρησαν το 2016 σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος oι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης, σύμφωνα με την έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που πραγματοποιήθηκε το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου. Η μείωση οφείλεται στην πτώση που κατέγραψαν με βάση τις απολογιστικές εκτιμήσεις οι επενδύσεις στον κλάδο «τρόφιμα – ποτά – καπνός», λόγω και της βαρύτητας του κλάδου στο σύνολο της βιομηχανίας, ενώ άνοδο κατά 5% και 9,1%, αντίστοιχα, κατέγραψαν με βάση τις απολογιστικές εκτιμήσεις οι επενδύσεις για τους κλάδους «μη μεταλλικά ορυκτά» και τα «χημικά». Να σημειωθεί ότι κατά την προηγούμενη έρευνα, που είχε διενεργηθεί μεταξύ Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2016, προβλεπόταν ελαφρώς μεγαλύτερη πτώση των επενδύσεων για το προηγούμενο έτος, της τάξεως του 5%.

Στους λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους που εξετάζονται, η επενδυτική δαπάνη το 2016 εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 18,2%. Από αυτούς, στην «ένδυση – υπόδηση» και την «κλωστοϋφαντουργία», οι επιχειρήσεις δήλωσαν έντονα αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα. Αντιθέτως, μεταξύ των λοιπών κλάδων, όπως ο «μηχανολογικός εξοπλισμός» και οι «ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές», καταγράφεται μείωση στην επενδυτική δραστηριότητα.

Οπως σημειώνει το ΙΟΒΕ στην τρέχουσα έρευνα, οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε νέα πρόβλεψη για τις επενδυτικές δαπάνες τους κατά το 2017, οι οποίες τείνουν να υπερεκτιμούν την επενδυτική δραστηριότητα, που τελικά πραγματοποιείται. Επομένως, τα σχετικά αποτελέσματα θεωρείται ότι ενσωματώνουν ένα βαθμό αυξημένης αισιοδοξίας για την πορεία των επενδύσεων. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία από την Ερευνα Επενδύσεων στη Βιομηχανία την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου, οι σχετικές δαπάνες για το 2017 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 18,8%. Η εκτίμηση αυτή είναι ισχυρή, αλλά αρκετά ηπιότερη σε σύγκριση με την πρώτη αντίστοιχη εκτίμηση στην έρευνα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2016, που προέβλεπε άνοδο 35%. Σε κλαδικό επίπεδο παρατηρούνται σημαντικές διαφορές τάσης μεταξύ των κλάδων. Η άνοδος εκπορεύεται από την αναμενόμενη διεύρυνση των επενδύσεων στα «τρόφιμα – ποτά – καπνός» κατά 22,3%, καθώς και στα «χημικά» (21,1%) και τα «μη μεταλλικά ορυκτά» (24,3%), ενώ στον κλάδο «ένδυση – υπόδηση» δεν αναμένεται μεταβολή των επενδυτικών δαπανών.