ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

819 εκατ. κάτω από τον στόχο τα έσοδα στο 4μηνο

819 εκατ. κάτω από τον στόχο τα έσοδα στο 4μηνο

Οι μειωμένες εισπράξεις από τις αποκρατικοποιήσεις, αλλά και οι μειωμένες εισροές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συρρίκνωσαν τα έσοδα του προϋπολογισμού το πρώτο τετράμηνο του έτους σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί από το οικονομικό επιτελείο. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, τα έσοδα του προϋπολογισμού το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου υπολείπονται κατά 819 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, συγκρατημένες κατά 1,7 δισ. ευρώ εμφανίζονται και οι δαπάνες το ίδιο διάστημα, γεγονός που καταδεικνύει τη στάση πληρωμών προς τους φορείς του Δημοσίου.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 1,73 δισ. ευρώ, μειωμένο συγκριτικά με το πλεόνασμα του προηγούμενο έτους και αυξημένο σε σχέση με τον στόχο για το πρώτο τετράμηνο του έτους κατά 937 εκατ. ευρώ.

Τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν υστέρηση 411 εκατ. ευρώ στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων, υστέρηση 666 εκατ. ευρώ στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και υπέρβαση 284 εκατ. ευρώ στις επιστροφές φόρων.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου 2017 ανήλθαν στα 16,442 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,728 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (18.170 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15,907 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,159 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες είναι και οι δαπάνες του ΠΔΕ οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 535 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 1,1 δισ. ευρώ.

Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από τους πίνακες του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, ο προϋπολογισμός για το 2017 παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές στο σκέλος των εσόδων. Μάλιστα, οι αλλαγές αυτές δεν εξηγούνται και δεν μπορεί κανείς να φθάσει σε κάποιο συμπέρασμα εκτός του ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 1,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, τα έσοδα του προϋπολογισμού από 50,37 δισ. ευρώ θα εκτιναχθούν στα 51,66 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο τμήμα των επιπλέον εσόδων θα προκύψει από την αύξηση της άμεσης φορολογίας και συγκεκριμένα τα έσοδα από 20,41 δισ. ευρώ θα ανέλθουν στα 21,52 δισ. ευρώ (1,1 δισ. ευρώ περισσότερα). Νέοι φόροι, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχουν προβλεφθεί για το τρέχον έτος, εκτός και αν είχαν υποεκτιμηθεί οι παρεμβάσεις στη φορολογία που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος και οδήγησαν στο εντυπωσιακό πλεόνασμα.