ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χαλάρωση ελέγχων για κρατικές ενισχύσεις από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χαλάρωση ελέγχων για κρατικές ενισχύσεις από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Νέους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τον πολιτισμό και τις απομακρυσμένες περιοχές ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον νέο κανονισμό, οι κρατικές επενδύσεις στους τομείς αυτούς απαλλάσσονται υπό προϋποθέσεις από προηγούμενο έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον διοικητικό φόρτο, άρα και τον χρόνο προώθησης ενός έργου. Ειδικά για τις πολύ απομακρυσμένες περιοχές, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διευκολύνει την αποζημίωση του πρόσθετου κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, απόφαση που μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη για την προσέλκυση επενδύσεων (και) σε πολλά ελληνικά νησιά.

Το πρώτο βήμα για μείωση των ελέγχων στις κρατικές ενισχύσεις έγινε το 2014, με τον νέο γενικό κανονισμό που μείωσε κατά 95% τις περιπτώσεις που ελέγχονται από την DG Comp. Χθες ανακοινώθηκε η επέκταση του κανονισμού:

• Στα αεροδρόμια με επιβατική κίνηση μικρότερη των 3 εκατ. επιβατών ετησίως (και κάποιους επιπρόσθετους περιορισμούς, όπως η απόσταση από άλλα αεροδρόμια). Εκτιμάται ότι έτσι θα διευκολυνθούν δημόσιες επενδύσεις σε περισσότερους από 420 αερολιμένες σε ολόκληρη την Ε.Ε. (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 13 % της εναέριας κυκλοφορίας).

• Σε θαλάσσιους λιμένες, για επένδυση έως 150 εκατ. ευρώ και σε λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας για επένδυση έως 50 εκατ. ευρώ. Ο κανονισμός επιτρέπει στις δημόσιες αρχές την κάλυψη των δαπανών βυθοκόρησης σε λιμένες και πλωτές οδούς πρόσβασης.

• Η Επιτροπή θα εξετάζει μόνο μεγάλες υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων που αφορούν υψηλότερα ποσά ενισχύσεων για πολιτιστικά έργα και για πολυδύναμες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Τέλος, η Επιτροπή θα διευκολύνει τις δημόσιες αρχές να αποζημιώνουν επιχειρήσεις για το πρόσθετο κόστος (λ.χ. κόστος μεταφοράς) που αντιμετωπίζουν όταν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, «δραστηριοποιούνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ε.Ε. με τη συνεκτίμηση των ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές, όπως η απομόνωση και η εξάρτηση από λίγα εμπορεύσιμα προϊόντα».