ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προτάσεις για την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού

Προτάσεις για την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού

Προτάσεις για την αξιοποίηση των πολιτιστικών και θρησκευτικών πόρων της χώρας, που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κεφάλαιο του εγχώριου τουριστικού προϊόντος και της ανταγωνιστικότητάς του σε διεθνές επίπεδο, περιλαμβάνει η έκθεση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος μειώθηκε σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, συνολικά. Σε σχέση με ορισμένες ανταγωνίστριες χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Ιταλία, βρίσκεται σε χαμηλότερες θέσεις, αν και ξεπερνά άλλες χώρες, όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, στον πυλώνα που αναφέρεται στους πολιτιστικούς πόρους, η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πίσω από τους ανταγωνιστές της, παρότι είναι ψηλά στην κατάταξη για τα Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ανταγωνιστικότητά του σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, το εθνικό τουριστικό προϊόν θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί και από το μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» να αρχίσει να ικανοποιεί ένα ευρύτερο σύνολο αναγκών. Κατά την έκθεση, εφόσον ο ανταγωνισμός στο επίπεδο των τιμών είναι δύσκολο να επιτευχθεί, έχοντας ως αντιπάλους την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Πορτογαλία, η στροφή σε ένα ποιοτικότερο και πιο σύνθετο προϊόν είναι σκόπιμη. Σε αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλουν ο πολιτισμικός τουρισμός και οι επιμέρους μορφές του, ο αστικός, ο θρησκευτικός κ.λπ. Η περίπτωση του Μουσείου της Ακρόπολης ανέδειξε τη δυναμική που υφίσταται στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού και ως προς τον εισερχόμενο αλλά και τον εσωτερικό τουρισμό.