ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ρυθμίσεις και οι δεσμεύσεις που κρύβει η συμφωνία για τα εργασιακά

Οι ρυθμίσεις και οι δεσμεύσεις που κρύβει η συμφωνία για τα εργασιακά

Σημαντική ευελιξία στις ομαδικές απολύσεις, επαναφορά των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης των συλλογικών διαπραγματεύσεων «υπό προϋποθέσεις» και νέες δεσμεύσεις για το μέλλον «κρύβει» η συμφωνία κυβέρνησης – δανειστών για τα εργασιακά. Μάλιστα, με τον νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή κυρώθηκε μόνο το πρώτο μέρος της συμφωνίας, ενώ κατά την τρίτη αξιολόγηση αναμένεται να διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος, με ανοικτά θέματα, όπως η λήψη απόφασης για απεργίες στα πρωτοβάθμια σωματεία, η λειτουργία του ΟΜΕΔ, αλλά και ο εξορθολογισμός της εργασιακής νομοθεσίας μέσω κωδικοποίησης.

Από την έναρξη κιόλας των διαπραγματεύσεων είχε διαφανεί ότι οι εκπρόσωποι των δανειστών δεν συζητούν οποιαδήποτε αλλαγή στο θέμα του καθορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους, δεν συμφωνούν με την κατάργηση των ενώσεων προσώπων, αλλά ούτε και με την αύξηση του χρόνου της μετενέργειας των όρων της κάθε σύμβασης από 3 σε 6 μήνες, όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

Στον νόμο που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη, με αλλαγές ακόμη και στην αιτιολογική έκθεση, και μάλιστα την τελευταία στιγμή, επαναδιατυπώθηκε στην ουσία η διατήρηση της αναστολής των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης, έως την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Παράλληλα, και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο εκπρόσωπος Τύπου της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης, απελευθερώνονται οι ομαδικές απολύσεις και καθιερώνεται από το παράθυρο η ανταπεργία.

Με τη διάταξη, καταργείται το δικαίωμα του εκάστοτε υπουργού Εργασίας να αποτρέπει τις ομαδικές απολύσεις ασκώντας βέτο. Μάλιστα, η προέγκριση της διαδικασίας αντικαθίσταται από τη γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), η οποία μάλιστα, ενώ αρχικά στην αιτιολογική έκθεση αποκτούσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε περίπτωση προσφυγής στα δικαστήρια, στη συνέχεια, έπειτα από νομοτεχνικές «βελτιώσεις» απλώς μπορεί να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο…

Διπλή ανάγνωση έχει για πολλούς η πρόβλεψη για επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση κήρυξης απεργίας στην επιχείρηση, καθώς θεωρείται μερική επαναφορά του δικαιώματος του εργοδότη για ανταπεργία. Στην πράξη, ενεργοποιείται μια έμμεση μορφή αντίδρασης του εργοδότη σε περίπτωση απεργίας που και σήμερα προβλέπεται στο άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με τον κώδικα ο εργοδότης έχει δικαίωμα να μην πληρώσει τους εργαζόμενους που δεν συμμετέχουν στην απεργία για λόγους ανωτέρας βίας. Πλέον, τα δικαστήρια δεν θα αποφαίνονται με διαδικασίες fast track μόνο για το αν μια απεργία είναι νόμιμη ή όχι, αλλά και για τις νομικές αντιπαραθέσεις εργοδοτών – εργαζομένων από την εφαρμογή του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα στις περιπτώσεις απεργιών.

Αλλαγές υπάρχουν και στις συνδικαλιστικές άδειες, καθώς πλέον ορίζεται σε κάθε περίπτωση το ανώτατο δυνατό χρονικό όριο που μπορεί ένας συνδικαλιστής να μην εργάζεται, ενώ προβλέπεται πλέον η δυνατότητα απόλυσης εργαζόμενου – συνδικαλιστή, εφόσον τέλεσε κλοπή ή υπεξαίρεση σε βάρος του εργοδότη ή του εκπροσώπου του. Επίσης, θα μπορεί να απολύονται οι συνδικαλιστές εάν δεν προσέρχονται αδικαιολόγητα στην εργασία τους για διάστημα μεγαλύτερο των 3 ημερών.