ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με συντάξεις κάτω των 500 ευρώ 1,2 εκατ. συνταξιούχοι

Με συντάξεις κάτω των 500 ευρώ 1,2 εκατ. συνταξιούχοι

Με κάτω από 500 ευρώ κύρια σύνταξη ζουν 1,2 εκατ. συνταξιούχοι, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με την καταγραφή του συστήματος «Ηλιος», που περιλαμβάνει τη μηνιαία απεικόνιση συνταξιοδοτικών παροχών η μέση κύρια σύνταξη κινείται στα 722 ευρώ και στα 170 ευρώ η μέση επικουρική.

Η νέα μέθοδος περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου και τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ. Τα ίδια στοιχεία (Δεκέμβριος 2016) δείχνουν ότι:

-Toν Δεκέμβριο του 2016 πληρώθηκαν συνολικά 4.554.120 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.892.259 ήταν κύριες, οι 1.252.241 επικουρικές και 409.620 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα Ταμεία ανήλθε σε 2.342.431.276,95 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

-Το 24% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 31% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 39% μεταξύ 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

-Η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών (σε ποσοστό 19% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 ετών, ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 16,4% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 76-80 ετών. Υπενθυμίζεται ότι για τον υπολογισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης αθροίζονται στην κατηγορία σύνταξης γήρατος και όλες οι συντάξεις άλλων κατηγοριών (θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

-Στους 1.241.575 ανέρχονται οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν μία μόνο σύνταξη, 965.051 λαμβάνουν δύο συντάξεις και 340.850 συνταξιούχοι λαμβάνουν τρεις συντάξεις, ενώ πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από επτά συντάξεις.

-Τον Δεκέμβριο 2016 διακόπηκαν 9.328 συντάξεις συνολικού ποσού 4.048.236,37 ευρώ, από τις οποίες 2.288 ήταν επικουρικές (ΕΤΕΑΕΠ). Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κύριων συντάξεων εντοπίζεται στο ΙΚΑ σε ποσοστό 41% και αφορά συνταξιούχους ηλικίας 56-60 ετών και 61-65 ετών.

-Ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.764.228) και την Κεντρική Μακεδονία (753.262). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 314.202 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 265.109.

Επισυνάπτονται αναλυτικά οι πίνακες με τη μηνιαία απεικόνιση συνταξιοδοτικών παροχών για το μήνα Δεκέμβριο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/