ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ιδιωτικός τομέας παράγοντας σταθερότητας, σύμφωνα με την Ελληνική Ενωση Επιχειρηματιών

Ο ιδιωτικός τομέας παράγοντας σταθερότητας, σύμφωνα με την Ελληνική Ενωση Επιχειρηματιών

Η ιδιωτική πρωτοβουλία και ο ιδιωτικός τομέας αναδεικνύονται σε παράγοντες εμπιστοσύνης και σταθερότητας, σύμφωνα με την έρευνα κοινής γνώμης «Κοινωνικό Πλαίσιο και Ελληνική Επιχειρηματικότητα» που πραγματοποίησε η εταιρεία QED για λογαριασμό της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) και παρουσιάστηκε σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου.

Ουσιαστικά ο ιδιωτικός τομέας αντιμετωπίζεται ως ο βασικότερος παράγοντας ανάκαμψης και δημιουργίας θέσεων εργασίας σήμερα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα της QED, η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται να πιστεύει ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα εκεί όπου απέτυχε ο δημόσιος και ότι η οικονομική ανάπτυξη θα έρθει έπειτα από ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα. Επιπλέον, οι περισσότεροι αναζητούν εργασία στον ιδιωτικό τομέα, αφήνοντας στο παρελθόν την αναζήτηση θέσης εργασίας σε οργανισμούς δημόσιου δικαίου.

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 4ης Ετήσιας Οικονομικής Διάσκεψης της ΕΕΝΕ, με θέμα «Επενδύοντας στο Αύριο: Η Ιδιωτική Πρωτοβουλία στην Αιχμή της Ανάκαμψης», η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η εργοδοτική συμπεριφορά, η απόδοση φόρων και η ελληνικότητα είναι τα στοιχεία που καθιστούν μια επιχείρηση πρότυπο, ενώ η ελληνική επιχειρηματικότητα φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αξία για την κοινωνία σε σχέση με την ξένη επιχειρηματικότητα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φέρουν συμβολικό βάρος και αξία, ενώ η πλειοψηφία τονίζει ότι χρειαζόμαστε εξωστρεφή πρότυπα Ελλήνων επιχειρηματιών.

Ακόμη, η κρίση έχει καταστήσει πρώτα πεδίο αγωνίας για τους πολίτες την ανεργία και το κόστος ζωής (ακολουθούν το ασφαλιστικό και η γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας), ενώ η ανασφάλεια καλύπτεται σε προσωπικό επίπεδο από μία στροφή προς την οικογένεια και την ασφάλεια που παρέχει στο άτομο.

Με βάση πάντα την έρευνα, η αρνητική πορεία που θεωρείται ότι έχει λάβει η χώρα αντικατοπτρίζεται και στη στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους θεσμούς, με τα ΜΜΕ, το κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να απολαμβάνουν τα χαμηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι εμφανίζονται να εμπιστεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό θεσμούς όπως ο στρατός, το πανεπιστήμιο, η αστυνομία και η εκκλησία.

(πηγή ΑΠΕ – ΜΠΕ)